Malmö och Sundsvall de stora SVT-förlorarna

9 mars, 2004

Malmö och Sundsvall verkar bli de stora förlorarna när SVT minskar antalet anställda med nära 15 procent. Vinnaren är Umeå som får 28 nya tjänster.

Malmö och Sundsvall verkar bli de stora förlorarna när SVT minskar antalet anställda med nära 15 procent. Vinnaren är Umeå som får 28 nya tjänster.

När Sveriges Televisions styrelse presenterade sitt sparpaket den 23 januari talades det om att 400 tjänster skulle försvinna från företaget: 100 tjänster i landet och ungefär 300 i Stockholm och Göteborg. Nu verkar det bli fler än så: det blir snarare 450 personer som måste lämna företaget. Nedskärningarna gäller först och främst administration och produktion. Nyhetsredaktionerna ska inte påverkas.

Först var det tal om att distriktet SVT Syd skulle minska sin personalstyrka med 43 tjänster. Nu visar det sig bli närmare 58 tjänster: 21 i Växjö och 37 i Malmö. Personalminskningen berör dem som jobbar inom produktion, ateljén och administration. I dag jobbar 298 personer i Växjö och Malmö. Det innebär att ungefär 20 procent av arbetsstyrkan kommer att försvinna.

bryt

Per Lärka, journalistklubbens sektionsordförande för SVT i Malmö, har skickat ett brev till kulturdepartementet och påpekat att SVT Syd bryter mot sändningstillståndet. I sändningstillståndet står det att SVT inte ska prioritera ytterligare utläggningar av produktion under avtalsperioden och att omfattningen ska uppgå till högst 2001 års nivå. Chefen för SVT Syd, Carina Brorson, har gått ut och sagt att ett av målen är att minska självförsörjningsgraden.

– Detta bryter uppenbarligen mot sändningstillståndet, vilket jag tycker är allvarligt, säger Per Lärka.

Anställda vid SVT Syd har gjort en sammanställning av hur många som jobbat på projekt och vikariat under förra året. Det visade sig att det motsvarade 52 heltidstjänster, nästan lika många tjänster som nu ska rationaliseras bort.

SVT i Umeå är den stora vinnaren – på Luleås och Sundsvalls bekostnad. Samtidigt som Umeå får 28 nya tjänster försvinner 17 i Luleå och 32 i Sundsvall. Totalt försvinner 49 tjänster på dessa orter. Som helhet kommer distriktet SVT Nord att förlora 21 tjänster, ungefär vad som sades då sparpaketet presenterades. I dag finns 227 tjänster inom SVT Nord. 21 färre tjänster innebär en minskning med ungefär 11 procent.

bryt

Det är ännu osäkert hur nedskärningarna på SVT Mellansverige kommer att påverka de enskilda orterna: Karlstad, Örebro, Norrköping, Leksand och Falun. Sammanlagt ska enheten minska sin personal med 40 tjänster. När sparpaketet först presenterades sades det att 34 tjänster skulle försvinna. Hårdast kommer troligtvis Örebro och Karlstad att drabbas eftersom det inte kommer att produceras någon allmän-TV från dessa orter i framtiden. I dag jobbar 298 personer på SVT Mellansverige. Efter nedskärningarna kommer det att finnas ungefär 258 tjänster kvar, en minskning med ungefär 13 procent.

Med minskad personal föreslår ledningen för SVT Mellansverige en helt ny arbetsorganisation där alla anställda ska bli multikompetenta och kunna utföra flera sysslor. Reportrar ska kunna redigera sina inslag och utföra enklare fotojobb. Ledningen föreslår även att det ska finnas videojournalister på redaktionen, medarbetare som klarar av att ensam vara reporter, fotograf och redigera sina inslag. Fotografer ska förutom att kunna redigera inslag även klara av ljus- och ljudarbete samt teknisk support av utrustning.

Därtill kommer nedskärningarna av administration och produktion i Stockholm och Göteborg som kommer att beröra ungefär 330 anställda. Förhandlingar pågår fortfarande.

Den 31 december 2003 hade SVT 2 707 tillsvidareanställda och i genomsnitt var 635 personer visstidsanställda per månad under året. Antal tjänster var 3 106.

pj@journalisten.se

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies