Gå direkt till textinnehållet

LT i Östersund fortsatt s-märkt

De socialdemokratiska minoritetsägarna av Länstidningen i Östersund har beslutat att behålla sin aktiepost i företaget.

De socialdemokratiska minoritetsägarna av Länstidningen i Östersund har beslutat att behålla sin aktiepost i företaget.

– Vi har bestäm oss för att låta fjolårets avtal löpa vidare, säger Rune Berglund, riksdagsman (s) och ordförande i Jämtpublikationer AB, som ägs av det socialdemokratiska partidstriktet i Jämtland. Jämtpublikationer äger tillsammans med stiftelsen Länstdningens vänner 4,8 procent av aktierna i LT.

Majoritetsägare i LT är sedan ett år tillbaka den jämtländske finansmannen Mats O Sundqvist, som i dag äger över 90 procent av aktierna.

Företaget har under flera år gått med förlust. I oktober upprättades kontrollbalansräkning som visade att LT behövde ett kapitaltillskott på 5,2 miljoner kronor.

Vid en extra bolagsstämma i början av december väntades de små aktieägarna överlåta sina andelar till Sundqvist. Personalstiftelsen sade ja men övriga småägare ville vänta med att ta ställning till senare i december.

När nu Jämtpublikationer och Länstidningens vänner bestämt sig för att behålla sina andelar i LT görs troligen en nyemission för att få in nytt kapital.

– I så fall blir det en uttunning av vårt ägande, säger Roland Berglund. Mats Sundqvist kommer troligen att öka sin ägarandel i LT via något av sina bolag.

Enligt Roland Berglund är både Sundqvist och övriga ägare eniga om att låta ledarsidan behålla sin s-märkning.

– Vad vore alternativet? Östersund har redan en borgerlig tidning i Östersunds-Posten.

Fler avsnitt
Fler videos