Gå direkt till textinnehållet

Krav på pensionskompensation

Det mullrar i journalistleden efter Journalistens artikel om det pensionsavtal som PTK förhandlat fram och som innebär att pensionerna för Journalistförbundets medlemmar kan bli tusentals kronor lägre för dagens unga journalister än för de som går i pension i dag.

Det mullrar i journalistleden efter Journalistens artikel om det pensionsavtal som PTK förhandlat fram och som innebär att pensionerna för Journalistförbundets medlemmar kan bli tusentals kronor lägre för dagens unga journalister än för de som går i pension i dag.

”Vi kräver kompensation” står det i ett brev riktat till Journalistförbundets styrelse, undertecknat av styrelsen för Stockholms dagspressdistrikt och styrelsen för Västra distriktet. Även Södra distriktet har ställt sig bakom brevet.

Distrikten kräver att Journalistförbundet gör allt för att kompensera de grupper som får sänkt pension, och att förbundet förklarar hur det kunde skriva på ett avtal som drabbar en stor grupp medlemmar ekonomiskt.

– Det här var en spontan reaktion för att förmå förbundet att mildra de negativa effekterna. Jag har förtroende för Journalistförbundets styrelse och tror att de kommer att lösa den här frågan och det här mycket komplicerade avtalet, säger Calle Söderberg, ordförande i Stockholms dagspressdistrikt.

Även Arnold Jeppsson, klubbordförande på Dagens Industri och medlem i förbundsstyrelsen, har skrivit ett brev till styrelsen där han efterfrågar en utredning om huruvida avtalet går att säga upp eller omförhandla, om Journalistförbundet kan lämna PTK och vad detta skulle kosta i tid, pengar och kraft.

pf@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos