Gå direkt till textinnehållet

Konsumentråd tar över Råd&Rön

Sveriges Konsumentråd tar över Råd&Rön. Det innebär att tidningen stannar kvar i Stockholm och inte följer med Konsumentverket till Karlstad.

Sveriges Konsumentråd tar över Råd&Rön. Det innebär att tidningen stannar kvar i Stockholm och inte följer med Konsumentverket till Karlstad.

– Beslutet är positivt för tidningen. Det är vår övertygelse att Råd&Rön med Sveriges Konsumentråd som utgivare får en friare ställning än vad tidningen hade med en statligt utgivare. Vi kan också bredda vårt ämnesval, säger Råd&Röns chefredaktör Carin Lundgren.

Alla rättigheter till tidningen följer med överlåtelsen, liksom även webbplatsen www.radoron.se.

bryt

I början av förra året kom beskedet att Råd&Röns redaktion med åtta journalister skulle tvingas flytta till Karlstad när Konsumentverket utlokaliseras till Värmland.

Redaktionen var starkt kritiska till flytten och få var villiga att flytta eller pendla till Karlstad. Men genom att Sveriges Konsumentråd, en paraplyorganisation för 28 medlemsorganisationer som arbetar med konsumentfrågor, tar över tidningen stannar redaktionen kvar i Stockholm.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos