Gå direkt till textinnehållet

KLYS hotar anmäla SVT

Om Sveriges Televisions styrelse står fast vid beslutet om nedläggning av allmän programproduktion på flera orter kommer organisationen KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, att anmäla företaget till Granskningsnämnden för brott mot sändningstillståndet.

Om Sveriges Televisions styrelse står fast vid beslutet om nedläggning av allmän programproduktion på flera orter kommer organisationen KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, att anmäla företaget till Granskningsnämnden för brott mot sändningstillståndet.

I ett brev till samtliga styrelseledamöter i SVT inför måndagens möte skriver KLYS ordförande Peter Curman att organisationen, som företräder 30 000 författare, tonsättare, dramatiker, musiker, journalister och skådespelare, är djupt orolig inför de förslag till nedskärningar inom SVTs organisation som lagts fram.

“De föreslagna förändringarna riskerar att leda till en likriktning av programinnehållet och minskad kulturell mångfald./…/Dessa mycket allvarliga konsekvenser innebär ett hårt slag mot det lokala och regionala kulturlivet och mot kulturarbetare runt om i landet.”

Annons Annons

KLYS skriver att de kommer att anmäla SVT till Granskningsnämnden om inte ledningens förslag rivs upp. KLYs kommer också att begära ett möte med riksdagens kulturutskott för att diskutera SVTs planerade omorganisation.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos