Gå direkt till textinnehållet

Klubben: ”Av yttersta vikt att förtroendet förbättras”

Nedläggningen av SvD-sporten Svenska Dagbladets journalistklubb har reagerat ”i skarpa ordlag” mot redaktionschefen Ola Billgers grupp-sms till sportjournalisterna som beviljats avgångsvederlag.

I går berättade Journalisten att Svenska Dagbladets redaktionschef Ola Billger använde grupp-sms för att berätta för fem sportjournalister att de skulle sluta på tidningen.

SvDs journalistklubb har i dag reagerat på hanteringen, och skriver i ett mejl till samtliga medarbetare på redaktionen, och som Journalisten tagit del av:

”Klubbstyrelsen har idag, i mycket skarpa ordalag, framfört sina synpunkter på redaktionschefens hantering av sportredaktionens medarbetare. Detta har skett muntligen till redaktionschef Ola Billger och HR-chef Ingrid Schoerner. Det är nu av yttersta vikt att förtroendet för ledningen förbättras, och inte tvärtom.”

När Journalisten kontaktar Thomas Berglund, ordförande i journalistklubben på SvD, säger han att han inte vill återge innehållet i diskussionen med ledningen.

I mejlet fortsätter klubbstyrelsen med att ge en eloge till sportredaktionen:

”Med detta nämnt vill styrelsen också passa på att framföra en eloge för sportens smått heroiska sätt att hantera den situation som har uppstått i samband med höstens nedbemanning. Sportbevakningen i SvD tycks ha blommat ut efter sommaren och är idag, trots omständigheterna, kanske bättre än någonsin. Kollegorna står upp och applåderar!”

Fler avsnitt
Fler videos