Gå direkt till textinnehållet

Klart med outsourcingen av lärartidningarna

Det blir contentbyrån Make Your Mark som tar över produktionen av Lärarförbundets sju medlemstidningar. De fackliga förhandlingarna avslutades i oenighet. UPPDATERAD

Journalisten har den gångna månaden rapporterat om Lärarförbundets beslut att outsourca de medlemstidningar man under förra året jobbade hårt för att integrera i kommunikationsavdelningen. Beskedet som kom den 18 februari var en överraskning för de anställda journalisterna, som vittnar om en djup förtroendeklyfta gentemot förbundsledningen.

Det första förhandlingstillfället om verksamhetsövergången hölls i vecka 9. Idag går contentbyrån Make Your Mark, sedan 2014 ägd av Aller Media, ut och berättar att man tagit hem jätteuppdraget. Samtliga av Lärarförbundet anställda journalister övergår till Make Your Mark och övergången sker redan i början av april, enligt pressmeddelandet.

De fackliga förhandlingarna avslutades i torsdags, i oenighet. Den förhandlande Unionenklubbens ordförande Kristina Hovlid säger till Journalisten att det enligt klubben fanns för många oklarheter om förutsättningarna för verksamhetsövergången.

Annons Annons

– Det är en sedvanlig verksamhetsövergång, men det finns till exempel ingen garanti om att den nya arbetsgivaren driver vidare verksamheten med de journalister som är anställda idag, säger hon.

– Vi anser också att Lärarförbundets inflytande över tidningarna aldrig kan garanteras fullt ut med en ny ägare. Det hade varit bättre att lägga över verksamheten i vårt eget produktionsbolag.

Det redaktionella programmet ligger fast, konstaterar Kristina Hovlid, men tidningarnas karaktär kan naturligtvis komma att ändras med nya redaktionella chefer.

Exakt vilken byrå som skulle ta över produktionen har inte varit föremål för förhandling.

– Men vi vet att det är en stor erfaren ägare med kollektivavtal. Förhandlingarna har handlat om verksamhetsövergången som sådan och villkoren för den.

Processen har gått väldigt fort, hur ser klubben på det?
– Det har gått väldigt fort. Vi hade kunnat dra ut på det eftersom vi inte var eniga, men vi bedömde inte att vi skulle få gehör. Givet hur medlemmar på tidningarna har mått det senaste året såg vi ingen vinst i att dra ut på det.

Make Your Mark skriver om sig själv att den ”utmanar traditionell marknadsföring och information. Vi jobbar med content marketing som ett sätt att påverka attityder, bygga lojalitet och nå bästa möjliga effekt. Med hjälp av redaktionell kommunikation – i digitala medier och print – fördjupar, förtydligar och förstärker vi bilden av en organisation eller ett varumärke och leder målgruppen rätt.”

Journalisten söker företrädare för journalistklubben vid Lärarförbundet.

Fler avsnitt
Fler videos