Gå direkt till textinnehållet

Klart med nytt tidskriftsavtal

Journalistförbundet och Medieföretagen har tecknat ett nytt kollektivavtal för tidskrifter. Lönehöjningarna ligger på samma nivå som avtalen för dagspress och public service.

Precis som det nya dagspressavtalet och public service-avtalet innebär tidskriftsavtalet lönehöjningar på 4,1 procent från 1 april 2023 och ytterligare 3,1 procent från 1 april 2024. Vilket följer märket på svensk arbetsmarknad, men är lägre än inflationen.

Avtalet innebär även höjda lägstalöner med 1 350 kronor från 1 april 2023 och höjd praktikantlön med 5,4 procent från 1 april 2023 och 3,1 procent från 1 april 2024. 

– Att vi lyckats komma överens med Medieföretagen att även mediebranschen ska omfattas av en satsning på lägstalönerna är viktig, eftersom vi har medlemmar som kommer in på medieföretag med väldigt låga löner, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert i en kommentar.

I överenskommelsen finns även ett beslut om en särskild arbetsgrupp med representanter från Journalistförbundet och Medieföretagen som ska diskutera om tidskrifterna ska ha ett eget kollektivavtal eller omfattas av dagspressavtalet. Detta med anledning av att antalet medlemmar som omfattas av tidskriftsavtalet minskat och utifrån likheterna mellan tidskriftsavtalet och dagspressavtalet.

Förhandlingarna om nytt kollektivavtal för kommersiell etermedia pågår och för avtalsområdet bemanning inleds förhandlingarna inom kort. 

Fler avsnitt
Fler videos