Gå direkt till textinnehållet

Journalistklubben sågar SVTs sparpaket i Falun – ”Sparar inga pengar och medför stora risker”

SVT vill flytta teckenspråksredaktionen från Falun till Stockholm i syfte att spara pengar. ”En flytt kommer inte att leda till någon besparing”, säger Anders Hansson, ordförande i journalistsektionen i Falun.

Den 4 oktober presenterade SVTs vd Hanna Stjärne ett omfattande sparpaket om 200 miljoner kronor för personalen. Sparförslaget innebär en neddragning som kommer att slå hårt mot undertextarna som i stor utsträckning ska ersättas av AI-robotar.

En av förändringarna i SVT-ledningens förslag är att programverksamheterna ska ”renodlas” och bara finnas på fyra orter. Det innebär att SVT Teckenspråk ska flyttas från Falun till Stockholm.

De fackliga förhandlingarna om flytten har bara påbörjats och den andra sittningen mellan arbetsgivaren och journalistklubbens sektion i Falun hölls idag, men sektionen är redan nu beredd att såga förslaget – jäms med fotknölarna.

– Ja, det kan man säga. Vi ser inte att SVT sparar några pengar på förslaget, utan i stället riskerar att bryta mot sändningstillståndet. Jag väljer att se arbetsgivarens förslag mer som en avsiktsförklaring, och vi hoppas att vi kan påverka det, säger Anders Hansson, ordförande i sektionen.

I förslaget ingår en personalminskning på SVT Teckenspråk, från 25 till 23 tjänster när två tjänster kopplade till chefskap och planering försvinner. Det innebär förstås en besparing. Men själva flytten kommer att medföra ökade kostnader för SVT, inte minskade, menar Anders Hansson.

– Jag tror att företaget har föreställt sig att merparten av medarbetarna ska tacka ja till erbjudandet att flytta med till Stockholm. Men det är precis tvärtom. Runt 80 procent av våra medlemmar på SVT Teckenspråk har uppgett att de är tvärsäkra på att de kommer att tacka nej. Ett par har sagt att de överväger att tacka ja och ingen har sagt att de säkert kommer att tacka ja. SVTs ledning sitter i Stockholm och verkar tro att alla vill flytta dit. Så är det inte.

– Om det blir så många som tackar nej kommer SVT att behöva rekrytera i Stockholm, och det kan dels bli svårt eftersom inte finns så många teckenspråkskunniga utbildade journalister i Sverige, dels dyrt eftersom Stockholmslönerna ligger flera tusenlappar högre än lönerna för SVT-anställda ute i landet, säger Anders Hansson.

Ett skäl till att flytten skulle innebära en besparing är, enligt SVT, det minskade lokalbehovet i Falun. Tanken är att SVT i Falun som idag sitter på två våningsplan ska kunna samlas på ett av våningsplanen när 25 medarbetare lämnar huset. Men även det argumentet sågas av facket.

– Till att börja med är en lokalhyra på Östermalm i Stockholm naturligtvis högre än en lokalhyra i Falun. Visst, man argumentera för att det ju redan finns ett tv-hus i Stockholm som man ändå betalar hyra för. Men det finns det i Falun också. Och finns det ett överskott av lokaler i Stockholm är det bättre att åtgärda det problemet där. 

– Sedan finns det ett problem med idén att samla alla medarbetare på ett av de två våningsplanen. På övervåningen ligger lunchrummet och på bottenvåningen ligger studion. Man behöver båda, och då behöver man bygga om huset, vilket förstås kommer att kosta mycket pengar, säger Anders Hansson.

Eftersom SVT har krav på sig i sändningstillståndet att inte minska programutbudet på teckenspråk befarar Anders Hansson att företagets förslag är riskabelt:

– Minsta störning av verksamheten innebär en risk att bryta mot tillståndet.

Andreas Bedinger, divisionschef för programdivisionen på SVT. Foto: Anders Strömquist/SVT

Andreas Bedinger, divisionschef för programdivisionen på SVT, menar att man kommer kunna leverera på sändningstillståndet på ett betryggande sätt trots dessa förändringar, kortsiktigt genom konkreta åtgärder och långsiktigt genom att förändringarna stärker uppdraget och verksamheten kring programverksamheten på teckenspråk.

Utöver detta kommer SVT att kunna spara mellan tre miljoner och fem miljoner kronor på flytten, genom minskade personalkostnader, minskade hyreskostnader samt minskade behov av teknikinvesteringar i Falun, uppger Bedinger som dock menar att förslaget inte enbart handlar om ekonomi, utan bygger på fyra ”grundbultar”: ekonomin, renodling av programverksamheten, att säkra och långsiktigt stärka uppdraget på teckenspråk, samt samplacering i nätverk.

– Även om det kanske inte är så mycket mer än tre till fem miljoner kronor som kan sparas så menar vi att det är tillräckligt mycket pengar för att vi ska beakta dem, säger Andreas Bedinger.

– Min bedömning är att för att kunna jobba på ett effektivt sätt och skapa fokus och renodling är det rimligt att finnas på fyra programorter och inte på fem som vi gör idag. Dessutom ser vi att en placering i Stockholm leder till ökade nätverk- och samverkansmöjligheter, både internt på SVT med tolkverksamheten men också med Utbildningsradion.

Ett viktigt argument för flytten är också rekryteringen på längre sikt.

– Det finns helt enkelt fler personer med de kompetensprofiler vi söker i Stockholm än det finns i Falun, och det vet vi eftersom vi har lyst ut tjänster i båda orterna och har ganska många sökande i Stockholm men nästan inga som söker i Falun. Det här handlar om att säkra rekryteringen i framtiden, säger Andreas Bedinger.

När det gäller lokalkostnaderna menar Bedinger att det redan finns befintliga redaktionslokaler i det ombyggda tv-huset i Stockholm där den redaktionella teckenspråkspersonalen samt teckenspråkstolkarna kommer att kunna vara placerade.

– Lokalerna i tv-huset i Stockholm går inte att frigöra och hyra ut och få intäkter på, inte på det sätt som för lokalerna i Falun.

Däremot menar Andreas Bedinger att lokallösningen i Falun måste utredas närmare.

– Det kan vara så att vi behöver bygga om, men det kan också bli fråga om en flytt till nya lokaler.

Men om det visar sig att 80 procent av medarbetarna kommer att tacka nej till en omplacering till Stockholm, får ni inte problem då?
– Jo, det får vi i sådant fall och då måste vi rekrytera, men vi hoppas att så många som möjligt väljer att följa med. De är kompetenta, duktiga och gör bra program. Det är några av dem som har hört av sig till oss och sagt att de kan tänka sig att flytta.

Fler avsnitt
Fler videos