Gå direkt till textinnehållet

Journalistklubben på SVT antog misstroendeförklaring

Inför morgondagens styrelsemöte på Sveriges Television antog journalistklubben vid SVT i dag en misstroendeförklaring mot VD Christina Jutterström och programdirektören Leif Jakobsson.

Inför morgondagens styrelsemöte på Sveriges Television antog journalistklubben vid SVT i dag en misstroendeförklaring mot VD Christina Jutterström och programdirektören Leif Jakobsson.

Tidigare har Sif-klubben vid SVT antagit en liknande misstroendeförklaring mot den verkställande ledningen. Vid sju SVT-distrikt har personalen enhälligt antagit liknande misstroendeförklaringen – och ytterligare tre distrikt, senast Göteborg, har kommit med kritiska uttalanden.

I sin misstroendeförklaring skriver Journalistklubben att den “inte längre har något förtroende för den nuvarande verksledningen (VL) på SVT med det åtgärdsprogram som man åsyftar genomföra på företaget. Åtgärdspaketet presenterades under hösten på ett överrumplande sätt och innebär ett brott gentemot tidigare överenskommelser med personalen. Därefter har paketet drivits genom MBL-förhandlingar både på lokal och central nivå utan att påverkas. Detta trots att underlaget för förslaget varit starkt bristfälligt.”

Företagsledningen lämnade på onsdagen ensidigt de centrala MBL-förhandlingarna, vilket journalistklubben ser som “total brist på respekt för medbestämmandelagens anda”. Klubben skriver vidare att “mot bakgrund av att personalen nu på alla orter i landet uttryckt sitt misstroende mot VL eller riktat mycket hård kritik mot VLs planer ser vi ingen annan möjlighet än att som personalorganisation instämma i personalens misstroendeförklaring.”

Tillsammans med Sif har nu alltså representanter för över 2500 anställda, en mycket stor majoritet av hela personalen på SVT, uttryckt sitt misstroende mot Jutterström och Jakobsson.

Misstroendeförklaringen kommer dagen före SVTs styrelsemöte, som inleds klockan 9 i morgon. Där är det tänkt att beslut ska fattas om budget för 2004, om SVTs strategi och ekonomiska planering för 2004-2006 samt de föreslagna investeringarna i digital produktionsteknik.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos