Gå direkt till textinnehållet

Journalistförbundet:Budet är helt oacceptabelt

Ett tydligt nej. Det beskedet lämnade Journalistförbundet till medlarnas bud på söndagmorgonen. “På flera avgörande punkter är budet helt oacceptabelt”, säger förbundsordförande Agneta Lindblom Hulthén.

Ett tydligt nej. Det beskedet lämnade Journalistförbundet till medlarnas bud på söndagmorgonen. “På flera avgörande punkter är budet helt oacceptabelt”, säger förbundsordförande Agneta Lindblom Hulthén.

Stämningen när Journalistförbundet meddelade medlarna sin hållning var “kylig”, konstaterar Agneta Lindblom Hulthén. Budet har diskuterats av förbundets förhandlingsdelegation sedan i fredags och slutsatsen som drogs var att det inte gick att acceptera det förslag till avtal som presenterades.

På så gott som alla avgörande områden dömer Agneta Lindblom Hulthén ut budet.

Annons Annons

– På löneområdet innehållet förslaget en ny lönemodell som inte diskuterats tidigare. Visstidsfrågorna avvisas helt, liksom våra krav på jämställdheten. Övertidstaket, som vi betalt för under tio år, blir kvar och höjs bara marginellt – en höjning som dessutom räknas in i lönebudet. Och på upphovsrättsområdet lanseras en modell som ger staten ett orimligt stort inflytande. Det går helt enkelt inte att acceptera, säger Agneta Lindblom Hulthén.

I sitt svar konstaterar förbundet att medlarnas förslag på ny lönebildningsmodell “innebär en maktförskjutning som ger arbetsgivarna ökat inflytande över lönebildningen. Enligt Journalistförbundet underlättar de nya principerna för arbetsgivare som tillämpar könsdiskriminerande lönesättning.

Journalistförbundet accepterar inte medlarnas förslag om lönenivåer och löneavstämningar. Värdet på lönebudet är inte i nivå med vad medlarna har angivit och tillgodoser inte förbundets krav på låglönesatsning.”

När det gäller upphovsrätten sammanfattar förbundet synen på budet så här:

“Inte heller i fråga om upphovsrätten har medlarna befattat sig med Journalistförbundets krav. Journalistförbundet accepterar varken de ersättningsnivåer eller principer för avtal om upphovsrätten som medlarna föreslår.”

Att visstidsfrågorna har så lite utrymme i budet kommenteras också mycket kritiskt: “I den för Journalistförbundet viktiga frågan om de visstidsanställdas

situation föreslår medlarna att parterna ska överväga att tillsätta en arbetsgrupp. Journalistförbundet anser inte att en sådan skrivning på något sätt tillgodoser de krav på anställningstrygghet som har ställts, inte bara

av förbundet utan även av samhället. Ett medlarbud som inte ens föreskriver att en lösning för de visstidsanställda arbetas in i kollektivavtalet är oacceptabelt”.

Tidningsutgivarna var beredda att acceptera medlarnas bud (se separat artikel: http://www.journalisten.se/a.asp?article_id=6921). Vad som nu händer i förhandlingarna är oklart. Antingen kommer medlarna med ett reviderat bud, eller så strandas förhandlingarna.

Journalistförbundets förbundsstyrelse är inkallad till i eftermiddag.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos