Det var chefredaktören Eva Burman som anmälde kommunerna till JO förra året. FOTO: Tor Johnsson

JO-kritik efter mörkläggningen i Sörmland

10 juni, 2021

JO konstaterar att det finns ”bristande förståelse och respekt” för grundlagen och för mediernas roll hos personer i ledande befattning i flera kommuner och i regionen i Sörmland.

Journalisten berättade i ett reportage för ett år sedan om problemen som bland annat Södermanlands Nyheter stött på under sin pandemibevakning på grund av en samordnad mörkläggning från kommuner och regionen.

Sörmlands Medias chefredaktör Eva Burman JO-anmälde förra året Region Sörmland och åtta sörmländska kommuner för hanteringen av allmänna handlingar under den pågående pandemin.

Nu är JOs utredning klar, och i beslutet riktas kritik mot Region Sörmland och flera av kommunerna:

”Det som kommit fram genom utredningen visar enligt JO på en bristande förståelse och respekt hos personer i ledande befattning i flera av kommunerna och i regionen för den grundlagsfästa rätten att ta del av allmänna handlingar och för den viktiga roll som medierna spelar för granskningen av offentlig verksamhet. De diskussioner som fördes var olämpliga och JO uttalar förståelse för att det uppkommit misstankar om att kommunerna och regionen önskat begränsa insynen i sin verksamhet.

Enligt JO finns det en risk för en kvarstående misstro mot kommunerna och regionen. Detta är allvarligt och något som kommunerna och regionen behöver förhålla sig till.”

JO har inte kunnat slå fast att det skett en samordning mellan kommunerna och regionen att avslå mediernas begäran om allmänna handlingar, i strid med grundlagen – utom i ett fall: Gnesta kommun, där kommunchefen i ett mejl uppgett att Gnesta ”följer det allmänt sagda” – det vill säga har låtit myndighetsöverenskommelsen om mörkläggning styra beslutet att avslå. JO kritiserar därför kommunchefen i Gnesta.

JO anser att det ”ligger nära till hands” att uppfatta det som att de andra kommunernas beslut också stred mot grundlagen, men att underlaget är otillräckligt för att få klarhet i det.

JO kritiserar också Region Sörmland för att ha gallrat en allmän handling utan att det fanns rättsligt stöd för det och regiondirektören i Region Sörmland för att han raderade tre mejl efter att de begärts ut.

”En handling får givetvis inte förstöras när det finns en begäran om att ta del av den som ännu inte har prövats slutligt”, skriver JO i beslutet och konstaterar att agerandet ”har riskerat att skada allmänhetens förtroende för regionen och regiondirektören”.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies