Gå direkt till textinnehållet

”Jag hoppas att politikerna lyssnar”

Igår behandlade riksdagens kulturutskott för första gången frågan om nyhetstidningen på lättläst svenska  8 Sidors framtid. Regeringen vill att 8 Sidor läggs ut på en extern aktör. Chefredaktören Malin Crona hoppas på en annan lösning.

8 Sidor ges i dag ut av stiftelsen Centrum för lättläst, som regeringen avser avveckla och inlemma som ett nationellt kunskapscentrum under Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Igår gav Kulturdepartementet MTM i uppgift att förbereda sig för övertagandet av Centrum för lättlästs uppgifter den 1 januari 2015. Regeringen vill att MTM ska göra en upphandling med en extern aktör för att säkerställa 8 Sidors fortsatta utgivning och redaktionella oberoende.

8 Sidors Malin Crona menar att det vore ett stort risktagande att lägga ut produktionen av 8 Sidor på en extern aktör.

– Det handlar om en tidning som har getts ut i 30 år, i nära samarbete med målgrupperna. Jag vet hur svårt det är att göra lättläst för de här grupperna och hur mycket det är att tänka på. Det är många avvägningar varje dag. Hur handlar du upp det? Man tar en stor risk att slå sönder den kompetens som byggts upp under lång tid om man lägger ut 8 Sidor externt.

Hon påpekar att den parlamentariska processen kring Centrum för lättläst och 8 Sidor just inletts, med ett första möte i kulturutskottet igår.

– Jag hoppas innerligt att politikerna kommer att sätta målgruppernas bästa i fokus, och sätta sig in i både hur vi arbetar och de andra förslag som finns, säger Malin Crona.

Ett förslag som stöds av S, V och MP är att låta SVT ta över 8 Sidor. Malin Crona ser stora fördelar med det.

– Det skulle kunna bli ännu bättre än i dag och hjälpa till och stärka målgrupperna.

Nu hoppas hon på en parlamentarisk process som inte går för fort och där poltikerna "pratar med varandra och hittar lösningar".

– Det viktigaste är att besluten som tas nu inte får leda till att utbudet av lättläst försämras. Våra läsare är personer som många gånger fått höra att de inte kan och inte förstår – många vet inte ens att de får rösta. Det finns en risk att de inte kommer att höra av sig till politikerna och säga att det inte finns något bra lättläst utbud längre.

Fler videos
Fler avsnitt