Gå direkt till textinnehållet

Inget avtal före påsk

Förhandlingarna mellan Journalistförbundet och Medieföretagen om ett nytt journalistavtal och bemanningsavtal är avbrutna och återupptas först den 10 april.

– Vi är inte framme än. Inget är löst förrän allt är löst. Och man ska komma ihåg att försöken att nå fram till de här två avtalen egentligen motsvarar fem avtalsförhandlingar, säger Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

Så sent som i förra veckan var ambitionen från Journalistförbundets sida att ett nytt journalistavtal och ett nytt bemanningsavtal skulle kunna undertecknas före påsk. (Nuvarande avtal löper ut den 31 mars.) Nu siktar man i stället på den 10-11 april, sedan tidigare inbokade reservdagar.

– Målet är att vi ska vara klara då. Och jag ser ingen egentlig anledning till att vi inte skulle bli det, inga stötestenar som gör att vi skulle komma på kant med varandra, säger Nordling.

I bemanningsförhandlingarna är en central fråga regleringen av den tid de anställda ska vara tillgängliga och med hur kort varsel man ska kunna behöva byta skift.

– De rekommendationer vi hade i det senaste avtalet verkar inte ha fått verkan, så där handlar det om att vi behöver skarpare skrivningar.

Vilken roll spelar det att industriavtalet inte är tecknat än?

– Stor roll, för Medieföretagen. Det är uppenbart att de är bundna till det och att det finns en stark samordning på arbetsgivarsidan. Det är lite synd att det får sådan stor effekt, vi kan knappt ens diskutera avtalslängd. Men vi får bara respektera det, säger Jonas Nordling.

Fler avsnitt
Fler videos