Gå direkt till textinnehållet

Ingen regionindelning av P4

Det blir ingen indelning av P4-kanalerna i regioner som föreslagits av en intern utredning. Men besparingarna fortsätter. Det beskedet ger Sveriges Radios VD Peter Örn.

Det blir ingen indelning av P4-kanalerna i regioner som föreslagits av en intern utredning. Men besparingarna fortsätter. Det beskedet ger Sveriges Radios VD Peter Örn.

Sveriges Radios P4-kanaler måste spara närmare 50 miljoner kronor. I juni förra året presenterade utredaren Kjell Anderberg, kanalchef på SR Dalarna, några förslag på hur företaget skulle kunna spara pengar. Ett av förslagen gick ut på att dela in P4 i tio regioner. De nya regioncheferna skulle ha ansvaret för två eller tre lokala kanaler. Tio regionchefer skulle ersätta 40 lokala chefer.

Men SRs VD Peter Örn har nu beslutat att kanalcheferna blir kvar och inte ersätts med regionchefer som den interna P4-översynen har föreslagit.

Programdirektören för lokalt/riks Eva Blomquist kommer nu att få i uppdrag att tillsammans med de lokala kanalcheferna genomföra en kraftfull samordning av produktionsresurser, teknik och administration på P4-kanalerna inför år 2005.

Eva Blomquist ges också i uppdrag att starta fler riksprogram i P4 på sändningstid som i dag är lokal för att minska produktionstrycket på P4-kanalerna.

Eva Blomquist presenterade redan i september förra året ett förslag på att sända fler riksprogram av underhållningskaraktär över de lokala kanalerna. Kanalcheferna på P4-stationerna i södra Sverige – Malmö, Blekinge, Kristianstad och de tre Smålandslänen – var då oroliga för att den starka lokala förankringen, som är P4-kanalernas styrka, skulle skadas om det kom in ett nytt block av riksprogram i sändningen.

SR behöver göra stora besparingar sedan regeringen ersatt den tidigare indexerade anslagsökningen med en årlig uppräkning med två procent. Löner, pensioner och andra kostnader ökar snabbare än uppräkningen.

– Vi måste anpassa Sveriges Radios verksamhet efter de resurser vi får, och för att klara en omställning krävs en total genomlysning av företagets hela programverksamhet, teknik, administration, organisation och produktionsmetoder, säger Peter Örn.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos