Gå direkt till textinnehållet

Hotad reporter på UNT fick polisanmäla själv

I förra veckan utsattes medarbetare på Västerbottens-Kuriren och Upsala Nya Tidning för hot. VK har en utarbetad säkerhetspolicy för hur tidningen ska agera. Men UNT-reportern fick själv anmäla hotet till polisen.

I förra veckan utsattes medarbetare på Västerbottens-Kuriren och Upsala Nya Tidning för hot. VK har en utarbetad säkerhetspolicy för hur tidningen ska agera. Men UNT-reportern fick själv anmäla hotet till polisen.

UNTs reporter Staffan Wolters utsattes för hot då han ringde till en krögare som är misstänkt för skattefiffel. Något stöd eller någon hjälp från ledningen har han inte fått och polisanmälan fick han göra själv.

– Ingen från ledningen hörde av sig och frågade om jag behöver stöd. Sedan känner jag i och för sig inget större behov av det, säger Staffan Wolters.

Efter att Journalisten varit i kontakt med UNTs chefredaktör Lars Nilsson har han talat med Staffan Wolters och frågat om han behöver stöd och vem som ska göra polisanmälan vid hot.

– Det är klart att vi tar reella hot på allvar. Vi har en allmän säkerhetspolicy. Men det står inte hur vi ska agera när det förekommer hot till livet. Det är en mycket ovanlig händelse som inte inträffat tidigare under mina fyra och ett halvt år som chefredaktör, säger Lars Nilsson.

Erik Leijonhufvud, journalistklubbens ordförande på UNT, anser att tidningen och även journalistklubben bör se över sina rutiner för hur man ska agera när en medarbetare blir utsatt för hot.

– Klubben ska vara ett stöd till den person som utsätts för hot. Den kritiken slipper vi inom klubben inte undan. Men tidningsledningen borde också fundera på vad det finns för förberedelser när sådant här inträffar, säger Erik Leijonhufvud.

Västerbottens-Kuriren har en utarbetad säkerhetspolicy för hur man ska agera om tidningen eller tidningens medarbetare utsätts för hotelser eller trakasserier.

När chefredaktören Bergmark utsattes för hot förra veckan agerade tidningens säkerhetschef Håkan Svensson direkt och polisanmälde det inträffade.

– Vi gör en bedömning från fall till fall om vi ska polisanmäla, och i samråd med polisen och den som hotats. I detta fall rörde det sig om en person som VK tidigare haft problem med och därför anmälde vi till polisen, säger Håkan Svensson.

Säkerhetspolicyn har utarbetats efter ett handlingsprogram som tagits fram av Östgöta Correspondenten, vars medarbetare hotades av nazister för ett antal år sedan. I säkerhetsrutinerna står det bland annat vem som ska kontaktas vid hot och att man via växeln ska säkra varifrån samtalet kom och om det rör mejl spåra avsändaren.

Det var Gunnar Falk, tillförordnad personaldirektör på VK, som ansåg att VK behövde en säkerhetspolicy. I det handlingsprogram som nu finns nedpräntat finns allt från hur man ska agera om det kommer hot via telefon, hur lokalerna ska utrymmas vid bombhot, till hur man ska förstärka skyddet runt tidningshuset.

– Policyn innehåller både rutiner vid hot och vilka investeringar som behövs göras. Tidningsledningen har ännu inte tagit beslut hur långt vi ska gå. Men de är positivt inställda, säger Gunnar Falk.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos