Gå direkt till textinnehållet

Högsta domstolen:Expressens löpsedel var förtal

Högsta Domstolen fäller Joachim Berner och Expressen för förtal av Gudrun Schyman på den löpsedel som tidningen publicerade om Schymans medverkande i “kärleksfilmen”. Däremot frias tidningens förstasida och artiklar av HD.

Högsta Domstolen fäller Joachim Berner och Expressen för förtal av Gudrun Schyman på den löpsedel som tidningen publicerade om Schymans medverkande i “kärleksfilmen”. Däremot frias tidningens förstasida och artiklar av HD.

Tingsrättens jury ville fälla, men tingsrätten friade. Hovrätten fällde och det gör Högsta domstolen också – men inte på alla punkter och med ett lägre skadestånd än det hovrätten dömde ut.

Så kan de rättsliga turerna i målet mellan förre vänsterledaren Gudrun Schyman och Expressen och dess förre chefredaktör och ansvriga utgivare Joachim Berner sammanfattas.

Annons Annons

Målet gäller Expressens publicering den 27 november 2001, med löpsedelstexten ”Gudrun Schyman spelar in erotisk film med sin exman”, följt av citatet ”Man ska bli kåt”. På förstasidan fanns rubriken “Gudrun Schyman i erotisk film: Jag ställer upp på allt”.

Hovrätten ansåg att rubrikerna ger intryck av att det handlar om en pornografisk film och att de därför inte är sanna, oavsett om citaten i sig är korrekta. Rätten ansåg också att uppgifterna var nedsättande och att det därmed rörde sig om förtal.Berner dömdes av hovrätten till dagsböter om 60 000 kronor samt att betala ett skadestånd på 100 000 kronor till Schyman, samt även betala rättegångskostnader.

Högsta domstolen ser något annorlunda på fallet. HD friar Berner när det gäller förstasidesrubriken och själva artikeln, men fäller när det gäller löpsedeln. HD halverar också skadeståndet till 50 000 kronor. Berner ska också återbetala 25 830 kronor till staten för kostnaderna för offentlig försvarare i tingsrätten och hovrätten.

I domskälen skriver HD att domstolen den uppfattat det som att Gudrun Schyman menar att Expressens publicering är förtal i den meningen att uppgifterna innefattat en komnkret uppgift att hon skulle medverka i en pornografisk film. Det är den gärningsbeskrivningen HD utgått ifrån i sin bedömning – inte den som står i den ursprungliga stämningen, där det skrevs att Expressen givit läsarna intrycket att Gudrun Schyman är en sexuellt lössläppt person.

Med den utgångspunkten friar HD såväl artikeln inne i tidningen som tidningens förstasidesrubrik. När det gäller löpsedeln gör HD dock en annan bedömning, på grund av att sakuppgiften om filmen här kombineras med ett citat, “Man ska bli kåt”. Det citatet gör att allmänheten på ett påtagligt sätt tolkar uttrycket “erotisk film” just som en pornografisk film, konstaterar HD. “Att uppgiften i sig kan framstå som osannolik skall, i motsats till vad Joachim Berner gjort gällande, i princip inte beaktas vid bedömningenQ, skriver domstolen.

En av domstolens ledamöter var skiljaktig när det gäller skadeståndets storlek och ansåg att skadeståndet borde uppgå till 100 000 kronor.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos