Gå direkt till textinnehållet

Grävande mediecentrum i Bergen – åtta år från dröm till verklighet

Lokalbehov, lokalpatriotism och hopp om synergieffekter mellan universitet och medieföretag bidrog till att Media City Bergen – där ett nyskapande nätverk skapar unika gräv – bildades.

Platsen. I Bergen, näststörst i Norge, skapades runt 2010 enighet över partigränserna om att visa storebror Oslo hur man skapar ett framgångsrikt samarbete som var omöjligt att få till i huvudstaden.

Lokalbehoven var akuta för TV2 i Bergen, som dessutom knoppade av nya teknikföretag på löpande band. En möjlighet att skapa ett kluster öppnade sig; en mötesplats där helheten blev större än summan av delarna. Entusiasmen växte bland nationella politiker med förankring i Bergen, inom ledningarna för Bergens kommun, Universitetet i Bergen och flera av de stora medieföretagen i Bergen.

Tiden. För journalistutbildningen vid universitet var det kris med splittrade omdömen inifrån akademin och tummen ner utifrån redaktionerna. Lokalsituationen var också besvärlig. Nedläggning var ett alternativ som övervägdes av ledningen 2012. Den nya möjligheten att i klustret förändra upplägget och stärka samarbetet med branschen blev allt viktigare.

Annons Annons

Institutionen vände sig till Bergens Tidende och andra lokala medier och sade: vi kan inte förbättra journalistutbildningen utan er hjälp, vad behöver ni? Svaren var inte glasklara, men Per Christian Magnus förslag om utökad samverkan kring undersökande journalistik fanns med i bilden. Flytten till MCB skulle innebära en nystart.

Medieutvecklingen. Behov fanns å ena sidan av skärpning av journalistiken på det lokala planet, stöd till djupare granskningar av lokala frågor även av små medier. Och å andra sidan fanns behov av att vässa spetskompetensen på de stora redaktionerna, exempelvis i fråga om datajournalistik för att kunna granska korruption och penningtvätt. Universitetet ville attrahera studenter till en utbildning i framkant. Medieföretagen ville ligga nära utvecklingsföretag och journalistutbildning för att fånga upp nya idéer och färska talanger.

Processen. Professorn, medievetaren och institutionsledaren Leif Ove Larsen gav järnet för att dels förverkliga medieklustret och dels bygga en förstärkt journalistutbildning. Han arbetade med stöd av professorn, medievetaren och dekanen Knut Helland i fakultetsledningen och av en medievetare i ledningsgruppen för universitetet.

Per Christian Magnus och Kristine Holmelid anställdes 2017. Leif Ove Larsen och Knut Helland övertalade en bankstiftelse i Bergen och den nationella stiftelsen Fritt Ord (Norges privata motsvarighet till Svenska Akademien vad gäller ekonomiskt stöd till litteratur och yttrandefrihet) att donera sammanlagt 3,5 miljoner/år under fyra år i uppbyggnadsbidrag.

Senter for undersøkende journalistikk, Sujo, kom igång 2018 och projekt som tingsrätten i Øvre Romerike och Folkevandringa gav tydliga signaler om att verksamheten gav resultat som märktes i offentligheten. Sujos samarbeten kunde användas för att möta flera olika behov, lokala och nationella. Och även NRKs behov av att stärka sin närvaro ute i landet, hand i hand med lokala medier.

Sujo ville i god tid säkra ekonomin efter uppbyggnadsfasen. Man uppvaktade Stortingets kulturpolitiker som var positiva till statsbidrag under villkor att branschen bidrog med lika mycket.

Per Christian Magnus och Kristine Holmelid bad då om en halvtimme öga mot öga med toppcheferna för var och en av de fem stora mediekoncernerna i Norge. De inledde en morgon med Schibsted och fick ett ja samma kväll. NRK gav sitt bifall dagen efter vid sittande mötesbord. Lika snabbt gick det med TV2. Och efter lite fram och tillbaka gav först Polaris Media och sedan Amedia också positiva besked. Sammanlagt blev det två miljoner kronor per år 2022-2025 från bolagen och lika mycket från staten.

Framtiden. Nya moduler, byggklossar i utbildningen som efterfrågas av branschen, tas fram. Samarbeten fördjupas inom Norge och internationellt. Bland annat med American University och Nordic Press Center, båda i Washington.

Ett nordiskt projekt mellan Bergen, Århus och Göteborg om att profilera de näst största städernas utbildningsinriktning på undersökande journalistik har lagts på is, men kan återuppstå.

En dokumentation av alla lärdomar kring projektplanering och grävmetoder ska sammanställas och utvecklas till checklistor och läromedel. Sujo är idag ett kunskapsscenter, inte ett vetenskapligt center. Några av de inblandade anser att centrets ställning inom universitetet kunde vara tydligare. Ett doktorandprojekt om hur ny teknik och visuellt berättande påverkar den undersökande journalistiken pågår inom Sujo. Ytterligare forskningsmöjligheter skulle stärka den vetenskapliga förankringen.

Torbjörn von Krogh

Fler avsnitt
Fler videos