Gå direkt till textinnehållet

Grävande journalister säger upp kanslichefen

Nils Funcke, föreningen Grävande journalisters kanslichef, har blivit uppsagd. Som skäl anges oro för föreningens ekonomi. Men beslutet har lett till en kraftig splittring inom föreningens styrelse.

Nils Funcke, föreningen Grävande journalisters kanslichef, har blivit uppsagd. Som skäl anges oro för föreningens ekonomi. Men beslutet har lett till en kraftig splittring inom föreningens styrelse.

Det var vid ett styrelsemöte den 24 augusti som styrelsen i föreningen Grävande journalister genom omröstning beslutade att säga upp föreningens kanslichef Nils Funcke. Styrelsen var dock inte enig. Tre ledamöter reserverade sig mot beslutet och fem röstade för.

– Jag tycker att det var ett förhastat beslut som dessutom togs på bristfälligt grundunderlag, säger Bertholof Brännström, en av dem som reserverade sig.

bryt

Beskedet om uppsägningen framfördes muntligt. Efter det har Nils Funcke inte hört någonting mer från styrelsen. Det finns inget protokoll på att han blivit varslad och Nils Funckes fackförbund, HTF, har inte blivit informerat.

– Jag vet inte om det finns saklig grund för att varsla mig. Det är något som facket får titta närmare på. Det finns många frågetecken att räta ut varför jag blivit varslad, säger Nils Funcke, som har varit anställd på Grävande journalister på halvtid men som för tillfället jobbar 80 procent på Dagens Nyheter som ledarskribent och 20 procent på föreningens kansli.

bryt

Bertholof Brännström har vid flera tillfällen försökt komma i kontakt med föreningens arbetsutskott, som förde fram förslaget om att varsla kanslichefen, utan att lyckas. Han och de två andra som reserverade sig vill veta om uppsägningen genomförts i laga ordning, om det förekommit MBL-förhandlingar och om Nils Funcke skriftligen har blivit underrättad om att han blivit uppsagt.

– Tystnaden har varit total från AUs sida efter mötet för snart fyra veckor sedan, trots att det varit ett så genomgripande och oenigt beslut, säger Bertholof Brännström.

Han är orolig för att Grävande journalisters kursverksamhet, som förutsätter en aktiv och närvarande kanslifunktion, hotas om Nils Funcke tvingas sluta.

bryt

Thomas Michélsen, Grävande journalisters ordförande, medger att processen kring uppsägningen inte har fullbordats.

– Styrelsen har fattat ett beslut. Nils Funcke har fått beskedet. Men den formella gången har inte slutförts, säger Thomas Michélsen.

Arbetsutskottets motivering till uppsägningen är att föreningens ekonomi har försämrats på grund av att medieföretagen inte längre köper lika många kurser av föreningen. Intäkterna från kurserna under våren har varit sämre än budgeterat. Uppsägningen är en ”försiktighetsåtgärd” om ekonomin även efter sex månader skulle vara dålig: Nils Funcke har nämligen en uppsägningstid på sex månader.

bryt

Styrelsen hoppas nu att tillströmningen till kurserna under hösten blir bättre. Går kurserna bra och ekonomin blir bättre efter nyår kan Thomas Michélsen tänka sig att dra tillbaka uppsägningen.

Men att föreningens ekonomi i dagsläget skulle vara prekär är något som föreningens revisor inte håller med om.

– Föreningens ekonomi är inte sämre än tidigare. Det finns ingen större anledning till oro, säger Grävande journalisters revisor Bertil Kilner.

I juni föreslog Nils Funcke att han skulle gå ner på halvtid, för att få mer tid att skriva. De som reserverade sig mot varslet tyckte det var ett bra förslag. På så sätt skulle föreningen kunna spara pengar, samtidigt som administrationen av föreningens kurser säkrades. Men majoriteten av styrelsen beslutade som sagt att varsla.

bryt

Föreningen har även på förslag att lägga ut en stor del av medlemsadministrationen på en utomstående firma för att spara pengar och på så vis minska belastningen på kansliet.

Grävseminariet i Stockholm nästa år uppges inte vara i fara eftersom seminarierna vanligtvis ordnas av lokala grupper, även om kanslichefen alltid är med och hjälper till med planeringen.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos