Gå direkt till textinnehållet

Gratistidning gav förlust för VK

Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad annonsintäkter har minskat kraftigt det första kvartalet i jämförelse med samma period året innan.

Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad annonsintäkter har minskat kraftigt det första kvartalet i jämförelse med samma period året innan.

Hälften av minskningen kommer från att ett nytt annonsblad tagit större delen av bil- och mäklarannonser. Koncernledningen hade hoppats på att de skulle återkomma som annonsörer eftersom tidningarna har större hushållstäckning. Men så har hittills inte blivit fallet.

– Det blev värre än befarat. Bilhandlarna och bostadsmäklarna håller en enad front och boj-kottar Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad, säger VKs marknadschef Peter Ju-neblad.

bryt

Men även många andra trogna annonsörer har dragit ner på sin marknadsföring. Tidnings-koncernen gick första kvartalet med 1 miljon i förlust. Koncernledningen hade budgeterat för en resultatförbättring på 3,5 miljoner.

– Vi är oroliga om annonsintäkterna fortsätter att minska. Fortsätter det såhär kommer det att drabba kostnadssidan och det vet vi vad det innebär, säger Bertolof Brännström.

bryt

Förra året skars tio procent av journaliststyrkan på VKs redaktionen bort. Anledningen till att bilhandlarna och bostadsmäklarna i Umeå lämnat VK var att de inte var nöjda med annonspriserna när tidningen gjordes om till tabloid och vände sig därför till ett företag som ger ut ett antal gratistidningar och bad dem ge ut Veckans Bil- och Bostad.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos