Gå direkt till textinnehållet

GP sparar ytterligare 20 miljoner

Göteborgs-Posten måste spara ytterligare 20 miljoner kronor, utöver de 30 miljoner som beslutades för bara två månader sedan. – Risken för uppsägningar har ökat, men än så länge har vi inte fått några sådana signaler, säger journalistklubbens ordförande Bertil Guslén.

Göteborgs-Posten måste spara ytterligare 20 miljoner kronor, utöver de 30 miljoner som beslutades för bara två månader sedan.

– Risken för uppsägningar har ökat, men än så länge har vi inte fått några sådana signaler, säger journalistklubbens ordförande Bertil Guslén.

Det var en kraftig nedgång i annonsförsäljningen under april som fick GPs ledning att kalla till ett extra styrelsemöte torsdagen den 10 maj. Nya siffror pekade på en intäktsförsämring på 116 miljoner kronor i år och en helårsvinst på 88 miljoner, en halvering jämfört med tidigare prognos på 167 miljoner.

Styrelsen beslutade då att utlösa steg två i en ”trestegsraket” av sparåtgärder på totalt 70 miljoner (30+20+20) som aviserats tidigt i våras inför den väntade konjunkturnedgången.

Exakt hur de nya 20 miljonerna ska sparas är inte klart ännu.

– Vi har en arbetsgrupp som jobbar med det, så det är för tidigt att säga något konkret, kommenterar GPs VD Tomas Brunegård.

Han ska presentera 20-miljonerspaketet vid ett styrelsemöte 31 maj. Redan har dock anställningsstopp införts och det talas om en ”översyn av bemanningen”.

– Det stämmer, men det finns inga dramatiska personalbeslut i detta. Som läget är nu räknar jag inte med varsel av fast anställd personal, säger Tomas Brunegård.

När tar ni beslut om huruvida steg tre ska utlösas?

– I den tidplan vi lagt fast är det under senare delen av hösten, men det kan bli tidigare, senare eller inte alls, beroende på hur den viktiga platsannonsmarknaden utvecklas.

Det har också visat sig att utfallet av steg ett – som bland annat innebar nedskurna resebudgetar med 10 procent, återhållsamhet med vikarier, köpta tjänster och internrepresentation – inte haft den förväntade effekten, utan bara sparat cirka 25 miljoner. Målet på 30 miljoner kvarstår dock.

Rekordvinst förra året och ingen förslustprognos för i år

Bertil Guslén påpekar att den nya prognosen faktiskt inte pekar mot förlust i år.

– En förväntad vinst på nästan 90 miljoner är väl inte så dåligt, men direktionen vill ha det dubbla.

GP-koncernen gjorde en rekordvinst förra året, 213 miljoner kronor. Ändå slår man nu till bromsarna hårt och snabbt.

– Vi vet från andra annonsnedgångar, att om man inte bromsar tidigt, kan bolaget hamna i mycket svåra situationer, säger Tomas Brunegård.

– Det kan ta uppemot ett år att nå full effekt i besparingarna, medan en nedgång i annonsförsäljningen drabbar oss omedelbart. Så för att inte hamna på efterkälken 2002 och 2003, ifall en lågkonjunktur består, så måste vi besluta om åtgärder nu.

Fler avsnitt
Fler videos