Gå direkt till textinnehållet

GP fick rätt mot kommunen

Kammarrätten i Göteborg gav Göteborgs-Posten rätt att få ut uppgifter på förtroendevalda och tjänstemän i Göteborgs kommun. – Det var roligt att kammarrätten gav oss rätt. Vi får bara hoppas att kommunen inser att det bästa är att lämna ut uppgifterna till oss, säger Sanna Kilner, chef för faktaredaktionen på GP.

Kammarrätten i Göteborg gav Göteborgs-Posten rätt att få ut uppgifter på förtroendevalda och tjänstemän i Göteborgs kommun.
– Det var roligt att kammarrätten gav oss rätt. Vi får bara hoppas att kommunen inser att det bästa är att lämna ut uppgifterna till oss, säger Sanna Kilner, chef för faktaredaktionen på GP.

Det var förra året som Göteborgs-Posten begärde att få ut personuppgifter på 2 400 personer som finns omnämnda i Göteborgs Stadskalender. Uppgifterna skulle användas i ett journalistiskt projekt.

Kommunen sade dock nej med hänvisning till personuppgiftslagen, Pul.

Kommunens informationsdirektör, Ulf Källström, ifrågasatte undantaget i personuppgiftslagen, Pul som ger medieföretag möjlighet att upprätta tillfälliga register.

Kommunen kan dribbla undan GPs begäran trots allt

Pul är den lag som förbjuder allmänheten att sprida personuppgifter utan den berördes samtycke.

Kammarrätten fann dock att Pul inte kan tillämpas i detta fall och därför anser rätten att kommunen skall lämna ut uppgifterna till Göteborgs-Posten.

Sanna Kilner är dock osäker på om tidningen kommer att få ut uppgifterna, trots kammarrätten dom.

– Kommunen kan helt enkelt strunta i vår begäran. Den kan också hänvisa till att det finns praktiska problem att få fram personnumren.

Kammarrättens dom tog bara upp undantaget i Pul som gäller journalister.

Sanna Kilner hade hoppats på att rätten även hade berört frågan om vanliga medborgares rätt att ta del av offentliga handlingar.

pj@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos