Gå direkt till textinnehållet

Fyra tidningar klandras av PON

Bohusläningen, Västerås Tidning, Hallandsposten och Falu Kuriren bröt mot god publicistisk sed, anser Pressens opinionsnämnd (PON).

Bohusläningen bröt enligt Pressens opinionsnämnd mot god publicistisk sed när den lät elever på en skola berätta om en klasskamrat som hotade och trakasserade dem. Pojken fick inte komma till tals, men rektorn intervjuades och gav sin syn på saken. PON anser att ärendet hade allmänintresse men att det inte motiverade att pojken kunde identifieras av en större krets genom de intervjuer med klasskamraterna som gjordes.

Västerås Tidning fälls av PON för en insändare som hudflängde en politiker. PON anser att det insinuanta ordvalet och beskyllningarna i insändaren är sådana att politikerna lidit en oacceptabel publicitetsskada. Att låta politikern svara i samma nummer hade inte uppvägt skadan. Möjligen hade en kontakt med politikern lett till att insändaren aldrig publicerats, anser PON.

Hallandsposten klandras för en artikel där den rapporterade att en ledande politiker åkt fast för rattfylleri. Samtidigt skrev Hallandsposten om att ett fel i polisens mätinstrument gjort att 24 personer i länet misstänkts för rattfylleri trots att de varit oskyldiga. PON klandrar Hallandsposten för att tidningen inte noggrannare kontrollerade uppgifterna om politikern mot bakgrund av vad den kände till om felaktigheterna i mätningarna. När det blev känt att politikern friats från misstankarna följde Hallandsposten upp ärendet.

Falu Kuriren klandras för att den i flera artiklar skrivit om en kommunpolitiker som motionerat om att en tjänst skulle tillsättas och att hon sedan fått tjänsten själv. Men PON anser att artikeln var förenklad och missvisande. Uppgifterna framställde henne i en negativ dager och Falu Kuriren borde ha sökt henne för en kommentar. Ett mejl från politikern där hon lade fram sina synpunkter ledde bara till en intetsägande rättelse, anser PON.  

 

 

Fler videos
Fler avsnitt