Gå direkt till textinnehållet

Förtroendet för radio/TV ökar

Förtroendet för dagspressen fortsätter att minska – men radio/TV förbättrar sina siffror för första gången sedan mätningarna inleddes 1997. Det framkom när Medieakademins förtroendebarometer presenterades i dag.

Förtroendet för dagspressen fortsätter att minska – men radio/TV förbättrar sina siffror för första gången sedan mätningarna inleddes 1997. Det framkom när Medieakademins förtroendebarometer presenterades i dag.

Medieakademins förtroendebarometer mäter varje år förtroendet för olika samhällsinstitutioner. Årets undersökning, av professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull vid Göteborgs universitet i samarbete med NFO Infratest, gjordes under andra halvan av oktober och omfattade 740 personer.

Förtroendelistan toppas, liksom tidigare år, av universiteten, som 84 procent av dem som har en påsikt har mycket eller ganska stor förtroende. Därefter följer riksdagen (47), radio/TV (45), facket (34), dagspressen (32), storföretagen (25), partierna (18) och EU-kommissionen (14).

Annons Annons

Jämfört med förra årets mätning har riksdagen passerat radio/TV och facket passerat dagspressen.

För dagspressen är siffran den lägsta sedan mätningarna startade 1997 (då var den också 32 procent, men så sent som 2000 var den 40 procent).För radio/TV är det första gången sedan mätningarna inleddes som den nedåtgående trenden bröts, med en uppgång från 44 till 45.

Sett till enskilda medieföretag ökade Sveriges Radio från 62 till 64 procent och Dagens Nyheter från 48 till 59 procent. Sveriges Television tappade från 59 till 58, Aftonbladet från 33 till 27 (siffran 33 gäller 2001, ingen mätning gjordes i fjol) och TV3 från 25 till 22 (mellan 2001 och 2003). TV4 låg kvar på oförändrad nivå: 48 procent.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos