Gå direkt till textinnehållet

Förslag till nytt presstöd lämnas till EU-kommissionen

Regeringen väntas inom kort lägga en proposition om ändringar i det svenska presstödssystemet.(Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Foto: Pawel Flato)

Det svenska presstödssystemet måste justeras för att inte bryta mot EUs regler för statligt stöd till företag. Förslaget är klart att lämnas till EU-kommissionen. 

– Det känns bra att vi nu kan lägga ett slutligt förslag, som vi bedömer kommer att accepteras av Kommissionen. Därmed kan vi bevara det svenska presstödet och äntligen lägga denna fråga bakom oss. Det är en stor framgång i förhållande till läget 2006, då hela presstödet ifrågasattes, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Justeringerna gäller framförallt stödet till storstadstidningarna. Det maximala stödet sänks från cirka 60 miljoner till 45 miljoner kronor per år, något som berör Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet. Stödnivåerna för mindre tidningar berörs inte.

Annons Annons

Enligt det nya förslaget ska tidningarna årligen redovisa hur stödet används. Redovisningarna granskas av Presstödsnämnen och rapporteras sedan till EU.

Under torsdagen har kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth haft en överläggning med konstitutionsutskottet och informerat om Sveriges position. 

Fler avsnitt
Fler videos