Gå direkt till textinnehållet

Förbundet vann skattetvist

Journalistförbundets hårt prövade ekonomi har mötts av ett positivt besked: förbundet vann skattemålet i kammarrätten mot Skatteverket, vilket innebär att årets finansnetto kan få en förstärkning på cirka sju miljoner kronor.

Journalistförbundets hårt prövade ekonomi har mötts av ett positivt besked: förbundet vann skattemålet i kammarrätten mot Skatteverket, vilket innebär att årets finansnetto kan få en förstärkning på cirka sju miljoner kronor.

Målet i kammarrätten i Stockholm gällde förbundets yrkande om avdrag för kostnader i upphovsrättsverksamheten under åren 1998-2001 på totalt 24,2 miljoner kronor.

Förbundet har årligen stora intäkter från upphovsrättsorganisationen Bonus och tvisten, som går tillbaka till ett beslut från skattemyndigheten 1999, gällde i vilken utsträckning förbundet hade rätt att dra av kostnader kopplade till upphovsrättsverksamheten. Skatteverket hävdade att det inte förelåg någon avdragsrätt och fick stöd av länsrätten i en tidigare dom år 2002, men kammarrätten slår i den här domen fast att avdrag ska medges.

Annons Annons

Journalistförbundet har i sin bokföring reserverat medel för den hotande skatteskulden, men i och med kammarrättens dom kommer dessa medel nu att falla ut som en finansiell pluspost i årets bokslut, vilket väntas förbättra årets resultat efter finansnetto med cirka sju miljoner kronor.

Skatteverket kan överklaga domen till regeringsrätten, senast den 21 augusti.

mj@journalisten.se

Fler videos
Fler avsnitt