Gå direkt till textinnehållet

Förbundet och TU vill undvika konflikt

Under uppehållet i medlingsförhandlingarna mellan Journalistförbundet och Tidningsutgivarna har parterna träffats för att förutsättningslöst försöka lösa upp det låsta läget.

Under uppehållet i medlingsförhandlingarna mellan Journalistförbundet och Tidningsutgivarna har parterna träffats för att förutsättningslöst försöka lösa upp det låsta läget.

– ¨Vi har försökt definiera de områden där vi skiljer oss åt, berättar Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén. Det handlar bland annat om om vad vi kan göra med upphovsrätten ur tvistelösningssynpunkt och om visstidsfrågan.

– Vi diskuterar också avtalsperiodens längd, där Journalistförbundet skulle vilja ha en kortare period än tre år, bland annat för att komma ifrån situationen att vi ska vara tvungna att förhandla på flera avtalsområden samtidigt.

Under den här veckan ska parterna diskutera lönefrågan. Agneta Lindblom Hultén tror att det finns goda förutsättningar för att parterna ska nå resultat i diskussionerna. Förhoppningen är att de tillsammans ska kunna presentera ett förbättrat utgångsläge för en uppgörelse när de träffar medlarna Gunnar Grenfors och Olof Johansson i dag, tisdag.

qr@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos