Gå direkt till textinnehållet

Källskyddet på tidningen Extrakt prövas i högsta instans

Högsta förvaltningsdomstolen kommer att pröva den oväntade domen rörande myndighetstidningen Extrakts källskydd.

Extrakt är en oberoende webbpublikation som ges ut av den statliga myndigheten Formas och har utgivningsbevis. I december begärde en privatperson ut redaktionens epostlogg och ett anonymt tips som mejlats till redaktionen, som allmänna handlingar.

Formas avslog begäran med hänvisning till källskyddet, och privatpersonen överklagade till kammarrätten. I april kom kammarrättens överraskande beslut: rätten till anonymitet trumfar rätten att ta del av allmän handling. Tidningen har enligt domstolen rätt att skydda sina källor – i direkt konflikt med tidigare domar rörande myndighetspublikationer i Högsta förvaltningsdomstolen.

Privatpersonen överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu har meddelat prövningstillstånd.

Fler avsnitt
Fler videos