Gå direkt till textinnehållet

Förbundet fortsätter att tappa

Under 2004 minskade antalet medlemmar i Journalistförbundet med ytterligare 98 personer. Medlemssiffran uppgår nu till 18 217, vilket är drygt 1000 färre än för två år sedan.

Under 2004 minskade antalet medlemmar i Journalistförbundet med ytterligare 98 personer. Medlemssiffran uppgår nu till 18 217, vilket är drygt 1000 färre än för två år sedan.

Minskningen är jämnt fördelad mellan yrkesaktiva och studenter (som fortsätter vara den grupp som minskar mest, procentuellt sett), medan antalet pensionärsmedlemmar ökade något under 2004.

Vad betyder minskningen för Journalistförbundet?

– Det medför förstås minskade intäkter, vilket blir tufft eftersom vi nu måste satsa en hel del, bland annat för att försvara det vi lyckades uppnå förra året när det gäller visstidsanställningarna, säger Anita Vahlberg, chef för förbundets politiska avdelning.

Går det att vända trenden?

– På kort sikt är det svårt, eftersom den beror på faktorer som är svåra att påverka, som läget på arbetsmarknaden. På lite längre sikt måste vi fundera över om vi kan rekrytera fler, det vill säga andra, än vi gör idag.

Just nu genomför förbundet en utredning om medlemskapets gränser, som ska presenteras inför kongressen i maj. Där diskuteras om reglerna för medlemskap ska revideras, så att det ska bli lättare att bli medlem för dem som inte enbart arbetar med journalistiska arbetsuppgifter.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos