Gå direkt till textinnehållet

Förbudet mot TV-reklam riktad till barn kan tas bort

Riksdagen är enig. Reklam riktad till barn ska fortsätta förbjudas, men ett nytt EG-direktiv kan ändra på detta. Det rapporterade Medierna i P1 i lördags.

Den 10 december antog EU en ny gemensam marknadsföringslag. Lagen kan göra det möjligt att sända reklam riktad mot barn i TV och radio. Allt beror på om direktivet ska anses omfatta reklam för barn eller inte.
Enligt Jan Fager, förbundsjurist hos Sveriges Annonsörer, och som varit med i den utredning som tog fram förslaget till EUs nya marknadsföringslag omfattar EG-direktivet reklam riktad till barn. Till Medierna säger han att Sverige därför inte kan ha kvar förbudet.

Men Konsumentverket är av en annan åsikt. De har gjort bedömningen att reklam riktad till barn ligger utanför EG-direktivet och att Sveriges nuvarande Radio- och TV-lag därmed ska gälla även i fortsättningen.
– Men EG-direktivet står över svensk lag så enskilda kan driva ärendet till EG-domstolen. Först då kan vi få ett prejudikat på hur lagen ska tolkas, säger Pär Magnusson, byråchef på KO- sekretariatet, Konsumentverkets rättsavdelning.

Oavsett tolkning kan Sverige fram till 2013 behålla förbudet.
Regeringen förbereder ett lagförslag som beräknas vara klart att träda i kraft den första juli 2008.
Nyamko Sabuni vill inte ge några kommentarer förrän lagförslaget är klart.

Fler avsnitt
Fler videos