Gå direkt till textinnehållet

FLTs featureavdelning kan räddas

FLTs featureavdelning kan komma att leva vidare när nyhetsbyrån läggs ner.– Vi är några som tycker att det räcker med att TT får nyhetsmonopol, säger Torbjörn Bergmark, ledamot av FLT Medias styrelse.

FLTs featureavdelning kan komma att leva vidare när nyhetsbyrån läggs ner.

– Vi är några som tycker att det räcker med att TT får nyhetsmonopol, säger Torbjörn Bergmark, ledamot av FLT Medias styrelse.

Bergmark, som också är chefredaktör på Västerbottens-Kuriren, har tillsammans med bland andra chefredaktörerna Krister Linnér, Nerikes Allehanda och Elisabeth Bäck, Bohusläningen, lanserat tanken att FLT skulle kunna leva vidare som producent av featurematerial.

– Vi har varit nöjda med FLTs featurematerial, säger Bergmark. Enligt honom blir FLT kvar som leverantör av featurematerial åtminstone året ut. Hur det blir därefter får en utredning som chefredaktörerna initierat, utvisa.

Skulle FLT kunna fortleva som featureproducent kan dock få av nyhetsbyråns anställda räkna med att behålla jobben. Merparten av byråns featurematerial har producerats av frilansar.

Journalistklubben är kritisk mot att ägarna inte tillräckligt undersökt om det går att driva FLT eller delar av byrån vidare. Ägarna har inte diskuterat saken med personalen, vilket klubben på FLT ser som ett brott mot MBL.

I en skrivelse protesterar klubben mot hur affären skötts. Man anser att nyhetsbyråns ägare på en rad punkter brutit mot MBL i samband med beslutet att lägga ner byrån.

Klubben anser också att ägarna i strid med MBL underlät att informera personalen om att en affär mellan FLT och TT åter var aktuell. De anställda fick veta det via andra medier.

hl@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos