Gå direkt till textinnehållet

Finska förlag slipper smällen

Konkurshoten i tidskriftsbranschen beror på att det i momslagen funnits en lucka, som Sverige förband sig att täppa till redan vid EU-inträdet 1995.

Trots uppmaningar från såväl statliga utredare som Skatteverket struntade politikerna i frågan i 13 år. Hade lagändringen genomförts tidigare hade förlagen aldrig drabbats.
2008 ändrades den svenska momslagen i enlighet med vad Sverige förbundit sig att göra redan vid EU-inträdet 1995. Ändringen innebar att den som får tillbaka momspengar från staten också måste betala tillbaka momspengar till kunden, med en så kallad ”kreditnota”.

Någon sådan reglering fanns inte före 2008. De momsåter­betalningar som Skatteverket gjort till de svenska tryckerierna gäller åren 2004–2007. Därför finns det ingen skyldighet för tryckerierna att betala tillbaka momspengarna till förlagen. Skatteverket har dock enligt Högsta förvaltningsdomstolen rätt att kräva förlagen på pengar för att de gjort för stora momsavdrag.
– Sverige är det enda land i EU där förlagen har drabbats på det här sättet. Andra EU-länder implementerade ändringen för länge sedan, säger Lena-Liisa Tengblad, VD för Grafiska Företagens Förbund.

Finland dröjde också med implementeringen men finska Skatteförvaltningen har agerat på ett annat sätt än vad det svenska Skatteverket gjort i Sverige och förlagsbranschen har inte efterbeskattats i Finland.
Skatteverket uppmanade redan år 2000 Finansdepartementet att implementera lagändringen. Uppmaningen upprepades 2002 i en statlig offentlig utredning. Hade implementeringen genomförts när uppmaningarna kom hade den svenska tidskriftsbranschen fått del av de återbetalda momspengarna och hade kunnat använda dem för att betala fakturorna.
– Politikerna behöver ta sitt ansvar. Hade de inte dröjt med implementeringen hade inte tryckerikunderna drabbats, säger Lena-Liisa Tengblad.

Fler videos
Fler avsnitt