Gå direkt till textinnehållet

Erbjöds medverka i TV-program för 250 000 kr

Livsmedelsverket ombads vara med och finansiera ett TV-program där myndigheten skulle frågas ut. Programmet gjordes för Utbildningsradion och sändes i SVT. - Vi tackade nej. Det är orimligt att vi skulle betala ett program där vi själva deltar, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Bertil Norbelie.Samma förslag gick till ICA som både medverkade i programmet och ställde upp som finansiär.

Livsmedelsverket ombads vara med och finansiera ett TV-program där myndigheten skulle frågas ut. Programmet gjordes för Utbildningsradion och sändes i SVT. – Vi tackade nej. Det är orimligt att vi skulle betala ett program där vi själva deltar, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Bertil Norbelie.

Samma förslag gick till ICA som både medverkade i programmet och ställde upp som finansiär.

Den 28 januari sände SVT 2 ett program om matsäkerhet. Företrädare för bland annat organisationer och myndigheter frågades ut om mat och hälsa. Programmet gjordes för Utbildningsradion av det externa produktionsbolaget Modern TV.

Annons Annons

För att skaffa finansiärer vände sig Modern TV till Livsmedelsverket, Krav, LRF, ICA och flera andra aktörer. Dessa erbjöds att få använda programmet för internt bruk, så kallad visningsrätt, om de betalar 250 000 kronor var.

– Jag ogillar tanken på att vi ska finansiera journalisters verksamhet. Jag kan inte se varför vi skulle betala för något som medierna har till uppgift att belysa ändå, säger Lars Höök, presschef på LRF som avstod från erbjudandet.

Även Bertil Norbelie på Livsmedelsverket sa nej. Han menar att ett program där delfinansiärer är med och blir utfrågade kan äventyra den fria granskningen.

– Upplägget lät inte bra. Journalistiken ska vara självständig, framhåller han.

“Min uppfattning är vi skulle betala för att få vara med”

Både Krav och KF fick intryck av att de endast skulle ha rätt att delta i programmet om de betalade 250 000 kronor.

– Min uppfattning är att vi skulle betala för att få vara med, säger Gunilla Dahlqvist, presschef vid KF.

– Jag förstod det som att vi inte var intressanta att ta in i studion om vi inte betalade, uppger Pelle Fredriksson, t f informationschef på Krav.

Pressad på exakt hur orden föll säger Pelle Fredriksson att han kan ha missuppfattat förutsättningarna. Krav medverkade senare i studion men har inte köpt någon visningsrätt.

“Även de som inte köpt visningsrätt fick vara med i programmet”

Karsten Hess, som nyligen slutat som marknadsdirektör på ICA, uppger att företaget köpt en visningsrätt. ICA har även deltagit i programmet. Karsten Hess betonar att Modern TV inte har framfört några krav på att ICA skulle behöva betala för att få delta. Inte heller har ICA getts några möjligheter att styra det redaktionella innehållet.

Christina Bellander, producent på Modern TV, avvisar bestämt alla påståenden om att betalning var ett villkor för att få delta.

– Absurt, vi har aldrig någonsin ställt sådana krav. Jag begriper inte hur de fått den bilden. Beviset för att det inte stämmer är att Krav var med i studion trots att de inte köpt någon visningsrätt.

“Vi berättar öppet om våra finansiärer”

Enligt Christina Bellander blir det allt vanligare att produktionsbolag som arbetar med TV tvingas söka externa finansiärer. Anledningen är att till exempel SVT inte vill stå för hela produktionskostnaden.

– TV-stationer säger öppet, till och med på kulturavdelningarna, att vi måste ordna externa finansiärer om de ska vara intresserade.

UR ställer inga krav på hur externa program finansieras

Detta ställer givetvis höga krav på den journalistiska integriteten. Christina Bellander uppger att Modern TV aldrig låter externa finansiärer få något redaktionellt inflytande och de personer som säljer visningsrätter inte är desamma som gör programmen.

Utbildningsradions programchef Mats Godée säger att han inte har några synpunkter på hur externt producerade program finansieras.

sw@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos