Gå direkt till textinnehållet

Dom om dataintrång hos journalist prövas inte av HD

En man som dömts till skadestånd för dataintrång mot medieföretag och två privatpersoner, bland dem Journalistförbundets vice ordförande Arne König, får inte prövningstillstånd i Högsta domstolen. (UPPDATERAD)

Mannen skickade en så kallad mask via mejl till privatpersoner och företag. Mannen dömdes i tingsrätten till skadestånd för dataintrång.
Till tingsrätten skrev Arne König att han fått ägna tre veckor åt att rensa sin dator. För detta yrkade han 38 400 kronor i skadestånd. Tingsrätten i Ångermanland bedömde att en skälig ersättning var 7 000 kronor.

Tidningen Ångermanland tvingade anlita konsulter för att få systemet att fungera och begärde 19 500 i skadestånd, vilket tingrätten fann skäligt. Aftonbladet tingades arbeta i 40 timmar för att få ordning på sina servrar och för detta begärde man en ersättning på 16 000 kronor, vilket tingsrätten också ansåg skäligt.
  Sveriges Television fick ägna en helg åt att få ordning på sina mejladresser och företaget begärde en ersättning på 131 00 kronor. Tingsrätten ansåg att 31 200 var en skälig summa.

Kammarrätten ogillade Sveriges Televisions, Aftonbladets och Tidningen Ångermanlands skadeståndsyrkanden.  

Annons Annons

Men någon ersättning blir det inte till någon eftersom personen inte har någon inkomst. Domstolen hänvisade till att de berörda skulle vända sig till Brottsofferfonden, som hänvisade till att de drabbade skulle ta kontakt med sitt försäkringsbolag. Men försäkringnsbolag betalar bara ut ersättning om man har problem med hårdvaran, inte mjukvaran.

Fler avsnitt
Fler videos