Gå direkt till textinnehållet

DN tappar, Svenskan ökar

Upp för Svenska Dagbladet på såväl vardagar som söndagar, men ner för Dagens Nyheter. Så är läget i Tidningsstatistiks redovisning för morgontidningarna första halvåret 2004.

Upp för Svenska Dagbladet på såväl vardagar som söndagar, men ner för Dagens Nyheter. Så är läget i Tidningsstatistiks redovisning för morgontidningarna första halvåret 2004.

En svag ökning i Stockholmsområdet, det är den enda ljuspunkten för Dagens Nyheter när TS redovisar upplagesiffrorna för de första sex månaderna 2004. På övriga punkter redovisar DN sjunkande upplagor: på vardagar tappar tidningen 1 600 ex på söndagar 6 500 ex och per utgivningsdag i genomsnitt 2 300 ex, till 374 600 ex.

Samtidigt ökar Svenska Dagbladet sin upplaga rejält: upp 3 400 ex på vardagarna, 5 300 ex på söndagarna och 3 700 ex räknat per utgivningsdag, till en genomsnittlig upplaga på 186 200 ex.

SvDs ökning var starkast i början av året: i januari nådde tidningen över 200 000 exemplar och även i februari och mars låg upplagan en bra bit över 2003 års siffror. Sedan har det blivit kärvare: både i maj och juni var upplagan lägre än 2003 och i juli fortsatte den utvecklingen, med en upplaga som är 6 600 ex lägre än 2003. Det gör att det kan bli svårt för SvD att upprepa de positiva siffrorna när helårssiffrorna för 2004 redovisas.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos