Gå direkt till textinnehållet

DN klandras för folkmordsanklagelse

Dagens Nyheter klandras av Pressens Opinionsnämnd (PON) för att inte ha gett möjlighet till genmäle för en person som anklagades för att vara folkmordsförnekare på DN Debatt. PO ville fria DN.

I juli förra året publicerade DN Debatt en artikel skriven av statssekreterare Jasenko Selimovic (FP). Artikelns rubrik var: ”Okunnighet om Srebrenica gynnar folkmordsförnekarna”. Artikelns kärna var huruvida händelserna i staden Srebrenica 1995 skulle betecknas som massaker eller folkmord.

Tre repliker på artikeln publicerades de följande dagarna, varav en skriven av en representant för organisationen Justitia Pax Veritas. Dagen efter svarade Jasenko Selimovic på replikerna, och pekade då ut representanten för Justitia Pax Veritas som folkmordsförnekare och en av de drivande personerna bakom folkmordsförnekelse i Sverige.

JPV-representanten ville få möjlighet att replikera på vad han betraktade som ett personangrepp, men DN hade då satt streck i debatten. Mannen valde då att anmäla DN till Allmänhetens pressombudsman (PO), som bedömde att det befann sig inom vad som får accepteras i offentlig debatt, och avskrev ärendet. Mannen överklagade till PON, som nu klandrar DN för att ha brutit mot god publicistisk sed.

”Den publicerade slutrepliken innehåller sådana angrepp på anmälaren att den inte borde ha fått stå oemotsagd, särskilt som anmälaren inte innehar någon offentlig position. Tidningen har emellertid inte i tillräcklig omfattning tillmötesgått anmälarens begäran om att få bemöta anklagelserna”, skriver PON i sin motivering till beslutet.

Fler avsnitt
Fler videos