Gå direkt till textinnehållet

DN backar om frilansarvodena

Enligt Dagens Nyheters kulturchef Maria Schottenius är det inte längre aktuellt att genomföra några sänkningar av frilansarvodena. – Redaktörerna på DN Kultur har varit så otroligt duktiga på att spara.

Enligt Dagens Nyheters kulturchef Maria Schottenius är det inte längre aktuellt att genomföra några sänkningar av frilansarvodena.

– Redaktörerna på DN Kultur har varit så otroligt duktiga på att spara att vi nu ser ut att kunna hålla vår budget. Det är skönt även för oss att se eftersom underskottet i våras hade rasat iväg.

Maria Schottenius hävdar att det aldrig varit tal om dramatiska sänkningar utan snarare om att ”justera ner vissa arvoden något”.

– Nu slipper vi det. Men fortfarande gäller att vi måste vara mer restriktiva med beställningar.

bryt

Turerna har varit snabba den senaste veckan. Ursprungligen var det meningen att DNs nya och lägre arvoden för kulturfrilansar skulle börja tillämpas fredagen den 15 oktober.

I onsdags undertecknade 51 frilansar ett brev till Maria Schottenius där de bad om ett möte. De begärde att då få ha med sig ombud från Författarförbundet och Journalistförbundet.

I brevet skriver frilansarna:

”Oavsett formen för framtida avtal vill vi, nedan tecknade personer som frilansar för DN, att du och DN träffar de två förbund vi valt för att företräda oss. Detta så att förhandlingar om de framtida arvodena kan komma till stånd. Dessa förhandlingar kan vara individuella såväl som kollektiva.”

Schottenius svarade omedelbart att hon ”med glädje ser fram emot att träffa frilansarna och deras ombud”. Till Journalisten säger Schottenius dock att hon håller fast vid att DN aldrig förhandlar med frilansarna som kollektiv.

Schottenius snabba svar överrumplade frilansarna som på torsdagen inte hunnit samla sig till en gemensam kommentar.

bryt

En av deras företrädare, Eva af Geijerstam, tolkade det dock som en öppning att Schottenius över huvud taget hade gått med på att träffa dem och deras ombud.

– Hur mötet kommer att gestalta sig vet vi inte, det framgår inte av Schottenius korta brev. Men jag vill uppfatta det som att det blir den förhandling om de uppsagda kontrakten som ännu inte ägt rum.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos