Gå direkt till textinnehållet

Distrikten utreds igen

Kongressen gav Journalistförbundet i uppdrag att utreda förbundets organisation. Men de flesta talare var för att distrikten skulle finnas kvar.

Börje Andersson och Peder Svensson från Västra distriktet ville avskaffa distrikten. Många fungerar dåligt, menade motionärerna, och de distrikt som fungerar bra kan fortsätta som fristående nätverk utanför förbundets organisation.

Men de stötte på patrull. Flera talare lovordade sin egen verksamhet i distrikten och ville ha dem kvar.

Förbundsstyrelsens förslag gick ut på att uppdra åt den nya förbundsstyrelsen att utreda förbundets organisation med inriktning på distriktens roll i organisationen.

– Vid varje kongress sedan 1992 har det beslutats att förbundet ska göra en utredning om distriktens roll, berättade Susanne Björkenheim, föredragande från FS.

– Låt inte den period mellan kongresserna som kommer nu, stå utan en utredning om distrikten, uppmanade hon.

Och så blev det. Men Ola Gäverth, Radio- och TV-distriktet, fick kongressen att ändra FS förslag och inte låsa fast sig vid att den framtida organisationen ska innefatta distrikt. Utredningen ska ha ett öppnare mandat.

– Du är klok som en pudel, sade Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén med adress till Gäverth.

Radio- och TV-distriktet hade motionerat om att distriktet skulle bli riksomfattande. Motionen skickades vidare till den kommande utredningen, men flera talare, från andra håll i landet än Stockholm med omnejd, skickade med en hälsning om att de gärna behöll sina kamrater från radio och TV i sina distrikt.

– Jag tror inte att jag kommer att åka till Stockholm på olika sammankomster. Vårt distrikt fungerar bra som det är, sade Hans Zillén, programledare och reporter på Sveriges Radio i Malmö, som tillhör Södra distriktet i dag. 

Fler avsnitt
Fler videos