Gå direkt till textinnehållet

DI-klubben återfår förhandlingsrätt

Dagens Industris journalistklubb får fortsätta att förhandla om upphovsrätten för sina medlemmar. Det har Journalistförbundets förbundsstyrelse beslutat.

Dagens Industris journalistklubb får fortsätta att förhandla om upphovsrätten för sina medlemmar. Det har Journalistförbundets förbundsstyrelse beslutat.

Tidigare hade Journalistförbundet förklarat att Dagens Industris journalistklubb inte längre får förhandla om upphovsrätt för sina medlemmar eftersom klubben vägrat lämna ut det lokala upphovsrättsavtalet till förbundet.

Förbundet motiverade sitt beslut med att hänvisa till förbundets stadgar där det står att förbundsstyrelsen är ansvarig för avtalet och att den därför måste få veta vad det innehåller.

– Journalistklubben på DI får nu rätten att förhandla fram ett nytt avtal i samarbete med förbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf, säger Arne König, Journalistförbundets vice ordförande.

bryt

I DIs nuvarande upphovsrättsavtal finns det inskrivet en sekretessklausul som klart och tydligt förklarar att avtalet inte får lämnas ut. DIs journalister har varit rädda för att avtalet skulle kunna bli ogiltigt om innehållet avslöjades.

Enligt Mikael Törnwall, journalistklubbens ordförande på DI, kommer nu klubben tillsammans med förbundets jurist att arbeta fram ett nytt upphovsrättsavtal där sekretessklausulen är borttagen.

– Avsikten är att det ska förhandlas fram ett avtal som förbundet ska ha tillgång till, säger Arne König.

Fler avsnitt
Fler videos