Gå direkt till textinnehållet

Budgeten: ”Det skulle gjorts för många år sedan”

Såväl TU som Journalistförbundet välkomnar regeringens förslag om att avskaffa reklamskatten och viljan att få ned digitalmomsen till sex procent. Men de är kritiska till att presstödets framtid fortfarande känns för oklar.

I propositionen föreslår regeringen att den återstående reklamskatten för annonser i dagstidningar slopas från och med den 1 januari 2018.

”Det skulle ha gjorts för många år sedan”, säger TUs VD Jeanette Gustafsdotter (bilden) i ett pressmeddelande. ”Redan 2002 slog riksdagen fast att reklamskatten borde avskaffas och gav regeringen i uppdrag att inleda ett avvecklingsarbete. Det tog 16 år”, fortsätter hon.

Journalisten rapporterade i går att kulturminister Alice Bah Kuhnke nu vill få igång diskussionen på allvar om en övergång till mediestöd i stället för det gamla presstödet. Men TU är kritiska till att regeringen i propositionen konstaterar att det finns outnyttjade medel inom presstödet.

”Här fanns en möjlighet för regeringen att aktivt stödja journalistiken genom att redan nu utnyttja anslaget fullt ut genom nivåhöjningar av befintligt stöd. Den möjligheten har man inte tagit”, säger Jeanette Gustafsdotter.

Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling ser positivt på att reklamskattens avskaffande nu bekräftas, liksom regeringens signaler om att en sänkt digital moms för journalistik äntligen tycks vara inom synhåll.

– Vi är också glada att regeringen vill satsa på arbetet med att förebygga hot och trakasserier mot journalister. Negativt är att presstödets framtid fortfarande känns oklar, trots att deadline för nuvarande system hastigt närmar sig, säger Jonas Nordling.

Sveriges Tidskrifters VD Kerstin Neld skriver i ett sms till Journalisten att hon välkomnar förslaget att den orättvisa och konkurrenssnedvridna reklamskatten på tidningar avskaffas. Organisaitonen gläds också åt klara besked kring digitalmomsen. "Slutligen gläds vi åt höjningen av stödet till litteratur och kulturtidskrifter. Kulturtidskrifterna har en avgörande roll för vårt kulturklimat och det offentliga samtalet", skriver Kerstin Neld.

Fler avsnitt
Fler videos