Branschen sågar medielag men SJF håller dörren öppen

9 september, 1999

Papperskorgen nästa.
Det är inte helt oväntat branschens åsikt om förslaget på en Lex Bonnier, alltså en mediekoncentrationslag.
Men Journalistförbundet stänger inte dörren helt.

Papperskorgen nästa.

Det är inte helt oväntat branschens åsikt om förslaget på en Lex p(ingress). Bonnier, alltså en mediekoncentrationslag.

Men Journalistförbundet stänger inte dörren helt.

I sitt svar på mediekoncentrationskommitténs (MKK) betänkande skriver SJF att man i princip är positiv till ett lagförslag. Men en sådan medielag måste bygga på mycket bättre underlag än vad MKK lyckats prestera.

I remissvaret, som slutgiltigt fastställs av förbundsstyrelsen denna vecka, skriver SJF att det är ”svårt att förstå varför man så konsekvent driver grundlagsändringar, när behovet av en ny lagstiftning inte är klarlagt. SJF anser att man bör avvakta rättsliga avgöranden på området innan man avfärdar den nuvarande lagstiftningen som helt otillräcklig.”

I stället vill SJF ”att det skyndsamt sker en total översyn av och tydligare satsning på presstöd i olika former för att öka mångfalden i medierna:

”Det är det bästa och effektivaste sättet att skapa större mångfald och främja yttrandefriheten”, enligt Journalistförbundet.

Tidningsutgivarna TU förkastar MKKs förslag, som man anser är inkonsekvent och innebär ”långtgående inskränkningar av en av de grundläggande principerna i de svenska mediegrundlagarna – tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihets- grundlagen (YGL) – nämligen etableringsfriheten.”

En urholkad grundlag kan få allvarliga konsekvenser, anser TU, som också kritiserar förslaget för att det undantar stora aktörer som SR och SVT. ”Det öppnar för godtycke och skönsmässiga bedömningar som ligger farligt nära politiska, kulturella eller andra åsiktsmässiga hänsynstaganden”, skriver TU i sitt remissvar.

Kommitténs betänkande går ut på att mediemarknaden, liksom andra branscher, måste kunna regleras för att förhindra att enskilda företag blir alltför dominanta.

Det innebär till exempel förbud mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning.

Dagstidningar, radio och TV omfattas av förslaget, medan public servicebolagen SVT, SR och UR undantas. Kommittén anser risken vara liten för att dessa ska satsa på hotfull expansion.

Det här har fått förslagets kritiker att tala om en Lex Bonnier, alltså ett försök att förhindra att Nordens största mediekoncern växer sig ännu starkare.

Bonniers kontrollerar i dag drygt en fjärdedel av den svenska dagspressupplagan.

Den föreslagna medielagen hade, enligt kommittén, dock inte påverkat någon av de omstridda affärer som hittills genomförts.

För att mildra konflikten med TF, vill kommittén sätta upp särskilda kriterier.

Den tilltänkta medielagen ska bara kunna tillämpas om ett förvärv uppenbart hotar hämma ”ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”, alltså det fria ordet.

Prövning av köp ska också kunna ske om det ”förändrar kontrollen över en dominerande ställning eller en ställning som innefattar ett flermedieägande”, alltså ger ett företag alltför stort inflytande i branschen.

Tveksamma köp ska prövas av domstol, i sista hand Högsta domstolen.

Ett slutgiltigt förslag från regeringen kommer möjligen sent i höst. En eventuell medielag kan träda i kraft tidigast år 2003.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies