Gå direkt till textinnehållet

Bonniers brev påverkade inte

Det står nu klart att det var Bonnier som skickade in ett klagomål till EU-kommissionen om det svenska presstödet. Men att regeringen skulle ha påverkats av Bonniers skrivelse avfärdas av kulturdepartementet.

Riksdagsledamoten Helene Petersson (s), som sitter i konstitutionsutskottet, har krävt besked av kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth huruvida­ ­regeringen har låtit sig påverkas av Bonnier då de utformade förlaget till ändrat presstöd. Anledningen är att det nu kommit fram att det var Bonnier som skickat ett brev till EU-kommissionen och klagat på presstödet.

– Under längre tid har det florerat rykten om att det lämnats in ett klagomål mot presstödet till Bryssel. Nu har vi fått det bekräftat att det var Bonnier, säger Helene Petersson.

I Bonniers remissvar på regeringens förslag om ändrat presstöd hän­visar man till en bilaga som sändes till EU-kommissionen i februari 2007. Bilagan har titeln ”Klagomål till Europeiska kommissionen”.

Erik Kristow, politisk sakkunnig­ i mediefrågor på kulturdepartementet, påpekar att Bonniers klagomål skickades in i februari 2007, över ett halvår innan regeringen över­lämnade medieprofessorn Karl Erik Gustafssons rapport, vilken har legat till grund för kulturdepartemen­tets argumentation.

– Spekulationen om att regeringen tagit intryck av Bonniers klagomål faller på att det är först nu då Bonnier skickade in sin remiss som vi fått ta del av klagomålet. Tjänstemän som varit nere i Bryssel har frågat vad det var för klagomål och vem som skickat in det. Men kommissionen ville inte berätta, säger Erik Kristow.

Kulturdepartementet har nu fjorton dagar på sig att svara Helene Petersson.

Bonniers remissvar har till stor del samma innehåll som det brev företaget skickade till EU-kommissionen.

Bonnier skriver i sitt remissvar att presstödet i dess nuvarande form strider mot den fria konkurrensen och därför bör avskaffas. Vidare står det att presstödet skadar dagspressen på ett sätt som är oförenligt med EG-rättens regler om konkurrens och likabehandling.

Bonnier föreslår att presstödet inte ska kunna gå till företag som går med vinst. Man nämner Skånska Dagbladet som sedan 1990 rapporterat positiva finansiella resultat. Bonnier vill att presstödet ska vara tidsbegränsat till fem år för att tydliggöra att det ”inte är tänkt att ersätta långsiktigt nödvändiga förändringar av mottagarens verksamhet”.

Bonnier föreslår i stället att stödet ska ha sin tyngdpunkt i distributionsstödet som kommer alla tidningar till del.

Fotnot: Journalisten har sökt Erik Månsson på Bonnier för en kommentar.

Fler avsnitt
Fler videos