Gå direkt till textinnehållet

Bonnier ökar antalet bemanningsanställda

På DNs redaktion med drygt 200 tjänster arbetar just nu minst 40 personer som inte är anställda av DN, utan av bemanningsföretaget Marieberg Media. Flera av de bemanningsanställda har lägre löner än lägstanivån för vikarier på DN - för tre år sedan. Facket anser att det handlar om lönedumpning.

Alla vikariat och ett antal vakanta tjänsteutrymmen på Dagens Nyheters redaktion fylls av bemanningsföretag. Just nu har Bonnierägda bemanningsföretaget Marieberg Media 40 bemanningsanställda på DNs redaktion och 60 på Expressens redaktion. Dessutom finns det bemanningsanställda som inte har någon särskild placering, utan går på behovsanställningar, inne på båda redaktionerna.

Samtidigt som Schibsted gett signaler om att man vill minska antalet bemanningsanställda på SvD och Aftonbladet, går Bonniertidningarna i motsatt riktning och ökar andelen bemanningsanställda.
– Alla vikariat fylls numera av Marieberg Media. Vi har även tillfälligt haft inhyrda nyhetschefer. Vi har flera fotografer som har jobbat här i åratal på vakanta tjänster utan att få anställning på DN, berättar Lennart Kuick, sekreterare i journalistklubben på DN.
De bemanningsanställda har sämre arbetsvillkor än sina arbetskamrater. Bland annat har man inte den extra semesterveckan efter att man fyllt 40 år, och inte heller de tre extra kompdagarna per år som finns i TU-avtalet. Man har längre arbetsdagar, färre ledigheter och månadslönerna är flera tusen kronor lägre för bemanningsanställda.

– Sista gången DN gick ut med riktlinjer för vikarielöner var år 2008. Vi har nu anställda på Marieberg Media som jobbar på DN med lägre löner än vad de riktlinjerna angav för tre år sedan. Lönenivån har alltså sjunkit på DN för dem som ersätter sjukskrivna och föräldralediga, säger Lennart Kuick.
Han är orolig för att om Journalist­­förbundet och Medieföretagen enas om att slå ihop de fyra kollektivavtalen inom dagspress, public service, tidskrift och etermedier till ett enda journalist­avtal, men lämnar bemanningsavtalet kvar, så är det stor risk att det sistnämnda blir riksledande.
– Det är en lönedumpningsstrategi från arbetsgivaren och jag tror inte att Journalistförbundet till fullo har insett vidden av detta. Vi trycks tillbaka, säger Lennart Kuick.
Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling säger att man är väl medveten om nackdelarna för bemanningsanställda.
– Det är ingen nyhet för oss att bemanningsföretagens villkor kan leda till lägre ersättningsnivåer och otryggare anställningar. Vi har ett tydligt uppdrag från kongressen att motverka denna utveckling. Vår avtalsdelegation innehåller 27 personer, varav tre arbetar inom bemanningsföretag. I delegationens arbete ingår att förhandla fram båda dessa avtal gemensamt. Innehållen kan inte bli identiska, men målet är att de ska vara så likalydande som möjligt, säger Jonas Nordling.

Sara Carlsson, ordförande i Marieberg Medias journalistklubb, hoppas att de samtal som förs med ledningen på företaget och på DN ska leda till förbättringar.
– Det är dåligt för alla om villkoren är sämre för en grupp på redaktionen. Vi har haft samtal om villkoren och vi har blivit bra bemötta, så jag hoppas att det kan bli förändringar, säger Sara Carlsson.
Ett särskilt problem uppstår för de bemanningsanställda som inte går på fast schema utan hoppar in på korta tillfälliga vikariat, eftersom de inte får del av arbetstidsförkortningen på DN. Det innebär att de jobbar lika många timmar per vecka som de anställda på DN, men inte får ut hela sin månadslön.
– Det är sådana saker som gör att bemanningsanställda kan känna sig som mindre värda, säger Sara Carlsson.
Journalisten har per telefon och mejl upprepade gånger sökt DNs tidningschef Gunilla Herlitz för en kommentar.

Fler avsnitt
Fler videos