Gå direkt till textinnehållet

Arbetsmiljön på SVT får underkänt

En arbetsmiljöundersökning gjord av företaget Alecta ger Sveriges Television underkänt som arbetsgivare. Enligt undersökningen anser en fjärdedel av SVTs personal att den inte får något erkännande för det jobb som utförs. Många arbetar dessutom övertid utan ersättning.

En arbetsmiljöundersökning gjord av företaget Alecta ger Sveriges Television underkänt som arbetsgivare. Enligt undersökningen anser en fjärdedel av SVTs personal att den inte får något erkännande för det jobb som utförs. Många arbetar dessutom övertid utan ersättning.

– Jag är inte särskilt förvånad, säger Kickan Söderberg Falck, tillförordnad utvecklingsenhetschef på SVT.

– Det här sätter bara siffror på saker som vi redan kände till. Folk jobbar häcken av sig och krympande budgetar pressar på ännu mer, säger journalistklubbens ordförande Kenneth Sundin.

Enligt Alec­­­tas undersökning saknar SVT en systematisk utvärdering av sitt arbetssätt. Inriktningen ligger på att leverera program men inte på hur de produceras. Många medarbetare anser också att det inte finns någon efterfrågan på deras synpunkter.

– Vi har många modeller, processer och tankar om hur saker ska gå till, men vi följer inte upp dem, säger Kickan Söderberg Falck.

Enligt Kenneth Sundin beror mycket av missnöjet på den tidigare ledningen, under före detta VDn Christina Jutterströms tid. Kenneth Sundin sätter stort hopp till Eva Hamiltons nya organisation.

– Nu blir det en tydligare beslutsgång och synligare chefer. Tidigare fanns det över 20 chefer som rapporterade direkt till VDn, ett väldigt auktoritärt sätt att leda en organisation på.

– Ledningen har skapat en onödig rädsla bland personalen, säger Anna Lundh, sektionsordförande för journalistklubben i Umeå. I stället för att försöka skapa trygghet och främja ett kreativt klimat pratar ledningen mest om hur osäker framtiden är med nya medier och krympande ekonomi. Även om vi tycker att ledningen här i Umeå tar arbetsmiljöfrågor på allvar blir det inga utvecklingssamtal.

Även Anna Lundh hoppas på förändringar i och med SVTs nya ledning.

– Förhoppningsvis förändras detta med den omorganisation som Eva Hamilton nu har genomfört.

Personalens stolthet över att jobba på SVT och viljan att göra de bästa programmen är SVTs största tillgång, enligt Alectas undersökning. Denna vilja resulterar dock i att det finns ett berg av obetalt övertidsarbete. Övertidsberget syns inte i statistiken, eftersom personalen är medveten om den begränsade budget de jobbar under och väljer därför att inte bokföra arbetet. Många redigeringsrum används kvällar och nätter, då de är tillgängliga.

– Det är ett tecken på att vi har passionerade medarbetare som brinner för public service, säger Kenneth Sundin.

Är SVT en dålig arbetsplats?

– Nej, det vill jag inte säga. Men vi har höga krav på företaget och blir besvikna när det inte lyssnas på oss uppifrån, säger han.

Just nu håller SVT på att utvärdera resultaten av tjänstepensionsföretaget Alectas undersökning. Både Kenneth Sundin och Kickan Söderberg Falck sitter i arbetsgruppen, som håller i utvärderingen. Målet är förslag på konkreta åtgärder för förbättrad arbetssituation på SVT.

Alecta gör varje år en undersökning av arbetsmiljön ute på företag. Tio av dessa nomineras till tävlingen ”Årets bästa arbetsplats”. 2006 genomfördes undersökningen för första gången på SVT. Djupintervjuer gjordes med SVT-personal i Stockholm och Umeå, och en enkät skickades ut till

2 600 anställda på SVT. 63 procent svarade.

Enligt Kickan Söderberg Falck kan den låga svarsfrekvensen bero på att det tidigare har skickats ut en hel del undersökningar – utan resultat – till medarbetarna vilket lett till enkät-trötthet.

På grund av personalens negativa omdömen om sin arbetsmiljö kom inte SVT med på rankinglistan. 2006 års vinnare var en betydligt mindre arbetsplats än Sveriges Television – Lillekärrs äldreboende i Hisings Kärra.

Fler avsnitt
Fler videos