Gå direkt till textinnehållet

Alla får minst 250 kronor Kvinnolöner analyseras

På tisdagskvällen, strax före Journalistens pressläggning, blev ett avtal klart för de drygt 650 journalisterna på Förlags- och Medieförbundets (FoM) tidskriftsföretag.Det ettåriga avtalet ger 2,85 procent.

På tisdagskvällen, strax före Journalistens pressläggning, blev ett avtal klart för de drygt 650 journalisterna på Förlags- och Medieförbundets (FoM) tidskriftsföretag.

Det ettåriga avtalet ger 2,85 procent.

Förhandlingarna var inne på tredje veckan innan parterna kunde göra upp. SJF nådde inte ända fram i sina krav men Journalistförbundets vice ordförande Lilian Ottosson är ändå nöjd.

Annons Annons

— Avtalet är helt okej.

För två år sedan träffades ett helt nytt avtal på FoM-tidskriftsområdet.

— Det var ett mycket bra avtal som vi haft stor nytta av. Vi hade kanske för höga förväntningar i år. Vi får komma tillbaka med de krav vi inte fick igenom nu, till exempel bättre restidsersättning och om kompetensutveckling. Det här blir ett mellanår då vi får koncentrera arbetet på att engagera klubbarna i det fortsatta fackliga arbetet.

Lilian Ottosson är dock besviken på Förlags- och Medieförbundets stora förhandlingsdelegation, som består av arbetsgivarrepresentanter för de olika företagen. Hon tycker att de har varit oengagerade.

— Företagsledningarna måste engagera sig mera. Ute på arbetsplatserna har vi mött chefer som varit alltför dåligt insatta i det arbete som pågått med avtalet.

Det avtal som träffats gäller från 1 april i år till och med 31 mars 1999. Det innehåller en allmän pott på 2,85 procent av lönesumman. Alla heltidsanställda medarbetare är garanterade en höjning om lägst 250 kronor. Garantin gäller också visstidsanställda, dock inte praktikanter.

För medarbetare med akademisk examen i journalistik eller annan akademisk examen (minst 120 poäng) ska lönen vara lägst 15 380 kronor per månad. För övriga medarbetare gäller en lägstalön på 13 980 kronor i månaden.

— En viktig punkt i löneavtalet handlar om kvinnolöner, säger Lilian Ottosson. I de lokala löneförhandlingarna ska kvinnornas löner i förhållande till männens analyseras. Finns det omotiverade löneskillnader ska de justeras.

De lokala parterna ska varje år samverka för att tillgodose det gemensamma intresset på kompetensutveckling. Det ska också ske årliga utvecklingssamtal med medarbetarna på företagen.

— Även om vi inte nådde ända fram i kraven om kompetensutveckling så finns det med i avtalet. Nu är det upp till klubbarna att se till att det kommer igång ett utbildningsarbete.

En annan punkt Lilian Ottosson är nöjd med är skrivningen som handlar om arbetstidsförkortning. Företag som har en ordinarie veckoarbetstid över 39 timmar ska, om någon av parterna begär det, göra en genomgång av arbetstidsfrågorna i syfte att träffa en överenskommelse om förkortning av årsarbetstiden.

— Det ger en tydlig signal.

Parterna har också träffat ett avtal om hur eventuella intrång i upphovsrätten ska regleras.

— Det är ett avtal som vi haft med Tidningsutgivarna och som vi nu också fått med FoM.

Så småningom kommer SJF att kalla till klubbordförandekonferens för att diskutera har klubbarna ska kunna arbeta vidare, både med det här avtalet och inför kommande avtalsrörelse.

Fler avsnitt
Fler videos