Gå direkt till textinnehållet

60 procent funderar på att lämna Sydsvenskan

Journalisten berättade tidigare i dag om medarbetarundersökningen på Sydsvenskan. Nu visar den på fler problemområden, som att 60 procent av de svarande redan funderat på att lämna tidningen.

Som Journalisten tidigare berättat visar en undersökning som fackklubben gjort på Sydsvenskan att nästan 40 procent av 63 svarande har ”vissa” eller tydliga fysiska besvär av jobbet på redaktionen. Samtidigt får tidningsledningen dåliga betyg.

Nu har klubben offentliggjort resten av undersökningen som visar på fler problemområden.

  • På frågan "Hinner du med jobbet inom ordinarie arbetstid" uppger 37 procent att de har problem. Av dessa svarar 24 procent ”Nej, knappast”, medan 13 procent svarar ”Nej, inte alls”. Bara 26 procent svarar ett tydligt "Ja" medan ytterligare 37 procent svarar "Ja, i viss mån"

  • Nästan 60 procent av de svarande uppger att de funderar på att lämna tidningen, även om de inte agerat än. Utöver det har 17 procent uppgett att de redan agerat för att kunna lämna. Över hälften av dem blickar då mot kommunikatörsbranschen.

”Att 60 procent funderat överraskade inte mig. Jag ser detta främst som en reaktion mot branschens villkor, inte mot HD-Sydsvenskan som arbetsgivare. Men visst är det ett beklagligt läge för en organisation att så många har blicken och tanken riktad åt ett annat håll”, kommenterar klubbens ordförande Jan Samuelsson i ett mejl till Journalisten.

Annons Annons

I måndags höll fackklubben ett möte med tidningsledningen som lovade att medarbetarsamtalen ska struktureras upp med en skriftlig checklista kring bland annat konflikter och mående, för att fånga upp det som inte fungerar, berättar Jan Samuelsson.

Att många på redaktionen inte hinner med sitt jobb inom arbetstiden är såklart oroande. Enligt Jan Samuelsson är det chefernas uppgift att identifiera dessa samt att vidta åtgärder.

”Samtidigt vill jag inte peka ut cheferna som problemet. Mötet handlar främst om att få till förslag till lösningar och ny input på de här frågorna, svarar Samuelsson.

Anette Östergren är vice VD och HR-chef på Sydsvenskan. Att så många anser att de inte hinner med jobbet under arbetstiden har ledningen börjat diskutera åtgärder kring med klubben. Men Östergren kan inte säga konkret vad de kommit fram till i frågan.

Däremot kan hon prata mer om siffrorna som visar att många av de svarande funderar på att lämna tidningen. 

”De är klart att det är oroande för en arbetsgivare om det finns anställda som funderar på att sluta.  Men jag kan inte bara med hjälp av de här svaren koppla det till vår arbetsmiljö på HD/Sydsvenskan. Det är nog snarare hur vi hanterar förändringarna i branschen i stort som är den stora utmaningen för alla oss som arbetar i den”, skriver Anette Östergren i ett mejl till Journalisten. 

Vad behöver ni vidta för åtgärder anser du?
”Som jag berättade för dig tidigare har vi precis avslutat en utbildning för alla chefer om arbetsmiljön. Där diskuterades bland annat nåbarheten och förväntningarna på tillgänglighet. Jag tror att vi måste föra en öppen dialog med våra anställda om vilka förväntningar vi har på dem. Vi behöver förmodligen också fundera över hur vi bättre för upp arbetsmiljöfrågorna som en naturlig del av vårt dagliga arbete. Som jag sa till dig tidigare så finns det inga motsättningar mellan ledningen och klubben när det gäller arbetsmiljöfrågorna. Vi vinner alla på en god arbetsmiljö.”

Fler avsnitt
Fler videos