Gå direkt till textinnehållet

415 tjänster bort på BBC

BBC News minska antalet tjänster med 415. Samtidigt planerar företaget en omställning mot mer digitalt. 195 nya tjänster tillsätts.

Besparingarna har sin orsak i att licensavgiften frystes 2010 och att BBC måste spara 800 miljoner pund.  

Samtidigt som ledningen gick ut och berättade att man ska minska antalet tjänster på nyhetsredaktionen med 415 förklarade BBC att företaget planerar en kraftig omstrukturering av nyhetsdivision, och inrikta sig mer på digitala plattformer med hjälp av ny teknik. Totalt 195 nya tjänster kommer att skapas för att uppfylla denna plan, vilket innebär en nettominskning med 220 heltidstjänster totalt sett.

”Dessa nedskärningar kommer att ytterligare undergräva möjligheten för journalister att leverera kvalitativt innehåll. Nu planerar de att bli av med hundratals anställda och sedan omedelbart hyra in journalister. NUJ kommer att kämpa för att se till att det inte blir några uppsägningar på BBC”, säger Michelle Stanistreet, ordförande för det brittiska journalistförbundet, NUJ, till BBC.

Sparkraven kommer att underblåsa missnöje bland personalen, som redan har kallat till en 12-timmarsstrejk nästa vecka i en tvist om löner.

BBC News har i dag cirka 8 400 anställda, varav cirka 5 000 journalister, baserat i London, runt om i Storbritannien och utomlands.

Fler videos
Fler avsnitt