Gå direkt till textinnehållet

19 miljoner till 80 kulturtidskrifter

80 kulturtidskrifter delar på 19 miljoner i produktionsstöd för 2015. Nio tidskrifter som inte hade produktionsstöd förra året finns med i årets fördelning.

Det var nära att 15 miljoner kronor, 75 procent av produktionsstödet till kulturtidskrifterna, togs bort i samband med att Alliansens budget antogs i kulturutskottet. Efter massiv kritik flyttades nedskärningen till en annan post, som Journalisten skrivit om.

Av de 80 kulturtidskrifterna som får stöd av Kulturrådet är 13 digitala. Sju tidskrifter är helt eller delvis på annat språk än svenska och sex tidskrifter behandlar nationella minoriteters språk och kultur.

”Tidskrifterna utgör på många sätt navet i kulturnätet och inspirerar andra medier i frågor om konst och kultur. I ljuset av den senaste tidens hot mot yttrandefriheten känns stödet till kulturtidskrifterna oerhört angeläget”, säger Staffan Forssell, generaldirektör för Kulturrådet i ett pressmeddelande.

Kulturrådets referensgrupp som bedömer ansökningarna har särskilt tittat på potentialen för förnyelse och utveckling och mångfalden av röster och perspektiv. Många av kulturtidskrifterna har ett internationellt perspektiv och ingår i internationella samarbeten.

Hela listan går att läsa här.

Fler avsnitt
Fler videos