Gå direkt till textinnehållet

UR leker inte med gemensamma pengar

I Journalistens nr 11/2017 beskrivs URs omorganisation. På ledarsidan ges bilden av att UR verkar sakna en vision med förändringen. Det stämmer förstås inte. Visionen och syftet med omorganisationen är att framtidssäkra UR med användarna i fokus i ett samhälle som förändras allt snabbare. Den visionen delar de allra flesta på UR.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Reportaget längre in i tidningen speglar med stor tydlighet att det finns saker som inte fungerar som tänkt och som vi i ledningen tar på stort allvar. Jag vet att medarbetare tycker att vi fokuserat mer på organisation än innehåll, publicistik och pedagogik under den här perioden. Vi har bra dialog och vi behöver korrigera där det inte fungerar. Det finns samtidigt påståenden i både ledaren och artikeln som är väl tillspetsade och inte ger en fullständig bild av utvecklingen. För alla er som inte jobbar på UR så vill jag dela bakgrunden till vår förändringsresa och var vi nu befinner oss.   

UR är en del av public service och det ligger i vårt uppdrag att vi ska finnas till för alla i Sverige. Då måste UR vara på de platser och på de sätt som är relevanta för våra användare. UR behöver framtidssäkra verksamheten utifrån digitaliseringen i samhället och de nya lärande- och användarbeteenden som utvecklas.

Omställningen går ut på att fokusera utåt, på våra användare. Vi vill vara säkra på att vi förstår deras behov och beteenden så att vi med URs särskilda uppdrag och expertis kan fortsätta skapa starka upplevelser som bidrar till lärande, både i skolan och för hela samhället. Det kräver ständig utveckling av såväl utbud som arbetssätt.  

Vi har tillsammans på UR konstaterat att vår ”stuprörsorganisation” med traditionella avdelningar inte räckte till i att möta digitaliseringen och den snabba utvecklingen hos våra användare. Vi behövde förändra vår organisation och gör det så mycket som möjligt i dialog och samskapande. För att lära oss nya saker och säkerställa att vi inte hamnar i gamla hjulspår har vi också använt extern kompetens. Det mesta av förflyttningen gör vi tillsammans internt, utan konsulter.   

Det är naturligt att det blir lägre produktionstakt i början av ett stort skifte och att vissa medarbetare, av olika skäl, haft mindre att göra i övergångsfasen. Vi ökar takten under hösten med fokus på de stora behov som finns i att stödja elever att klara kunskapsmålen i skolan, att öka medie- och informationskunnigheten generellt och att bidra till nyanländas integration i samhället. Det brinner vi för – och mycket mer. Vi samarbetar som alltid också med en rad externa produktionsbolag som levererar kvalitetsprogram. URs tittare och lyssnare får det programutbud vi ska leverera, utifrån vårt sändningstillstånd. 

Slutligen. UR har aldrig och kommer aldrig ”leka med våra gemensamma pengar”. Omorganisationen syftar till att möta användarna på nya villkor och att ge våra kompetenta medarbetare bättre förutsättningar att agera självständigt och fatta beslut. Det är inte att leka med pengar, det är att ge allmänheten mer valuta för pengarna i både radio och TV och i användning under lång tid, i skolan och på webben.  

                                                                       Christel Tholse Willers
                                                                       VD på UR 

Läs Helena Gierttas ledare här.

Och reortaget om UR här

 

Genmäle: Den vision som UR presenterar i sitt debattinlägg här skulle man också kunna raljera över, men jag avstår från det. Jag konstaterar bara att det som står i min ledare och det vi berättar i vårt reportage bekräftas av ovanstående inlägg. Sedan reportaget publicerats har vi fått en stor mängd reaktioner, som visar att UR har ett omfattande arbete framför sig för att återskapa förtroende och tillit från (delar av) sin personal.

                                                                                             Helena Giertta

 

Fler avsnitt
Fler videos