Ulrika Hyllert: Farhågorna om snabbare utlasningar kommer inte bli verkliga

20 maj, 2022

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Ulrika Hyllerts, Journalistförbundets ordförande, svar på debattartikeln: ”Ta strid för fackliga krav Ulrika Hyllert!”.

Debattörerna lyfter ett antal frågor. De beskriver en bild av hur de senaste åren varit tuffa och svåra. Jag håller helt med, många medlemmar har fått lämna branschen och det har varit slitsamma år för många förtroendevalda som suttit i förhandlingar om nedskärningar under många år. Men jag håller inte med om att Journalistförbundet är svagt. Vi är starka! Och när vi krokar arm med övriga fackföreningsrörelsen blir vi ännu starkare. 

Vårt uppdrag som förbund och mitt uppdrag som ordförande är att företräda medlemmarna på bästa sätt. Hur vi gör det kan man naturligtvis tycka olika om. Jag tycker att den svenska modellen är rätt väg för att skapa bästa möjliga villkor för så stora grupper som möjligt. Tack vare att vi är starka och har hög organisationsgrad så kan vi förhandla avtal som ger stabilitet, förutsägbarhet och trygghet. Vårt uppdrag är att förhandla och hitta lösningar som gynnar medlemmarna. Ofta handlar det om att göra kompromisser. Kompromisser och långsiktiga lösningar är grunden för den svenska modellen där fack och arbetsgivare tillsammans förhandlar istället för att politikerna lagstiftar. 

Självklart kan vi behöva gå till konflikt om det krävs. Men att välja en väg där stora ekonomiska värden riskeras vore oansvarigt. Därför är den väg som debattörerna förespråkar inget alternativ för mig. Det var jag tydlig med redan på förbundets kongress i höstas, där tre motioner yrkade på att förbundet skulle lämna trygghetsöverenskommelsen. Alla tre avslogs och istället beslutade kongressen att det skulle genomföras en medlemsomröstning om den del i överenskommelsen som är huvudavtalet. Ett demokratisk tagit beslut som vi som förbund nu följer.

Om man ser till vilka krav medlemmar önskat att förbundet ska driva i avtalsförhandlingar och på andra sätt så är kompetensutveckling en ständigt återkommande fråga genom åren. Av detta drar jag slutsatsen att det nya omställningsstudiestödet där du kan studera och kompetensutveckla dig som journalist med upp till 80% av lönen är en välkommen och efterfrågad reform av många journalister. Även frilansar, vikarier och andra visstidsanställda kan kvalificera sig till stödet på samma sätt som tillsvidareanställda. Det nya studiestödet kan ges till den journalist som vill bredda eller fördjupa sin kompetens, men också till den som vill byta bana. Det är helt upp till individen. Största delen står staten för och sen kompletterar huvudavtalet. Staten och arbetsgivarna finansierar systemet och det nya bidraget för studier är anpassat efter hur många som väntas söka både i låg- och högkonjunktur. 

Debattörerna nämner också en ny anställningsform, särskild visstidsanställning, som införs i LAS. Den kommer inte gälla på medieföretag med kollektivavtal eftersom vi har förhandlat fram egna anställningsformer. Den effekt som debattörerna befarar, med snabbare utlasningar, kommer därför inte att uppstå inom våra avtalsområden.

Till sist. Den största vinsten med det nya huvudavtalet är för dem som aldrig omfattats av samma trygghet som de tillsvidareanställda, nämligen vikarier, programanställda och andra visstidsanställda. Trygghetssystemen kommer nu också omfatta dessa grupper. Tidigare har dessa system varit exklusiva för tillsvidareanställda. Den som till exempel jobbat i flera år som vikarie på olika kontrakt och sen blir arbetslös får nu samma rättigheter som tillsvidareanställda eftersom de också kan få råd, utbildning och ekonomiskt stöd av Trygghetsrådet via det nya omställningsavtalet. Frilansar som regelbundet blandar uppdrag med kontrakt kommer också kunna få stöd. 


Ulrika Hyllert
ordförande Journalistförbundet

Här är texten Ulrika Hyllert svarar på: ”Ta strid för fackliga krav Ulrika Hyllert!”

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies